ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรม คนกล้าท้าอีสปอร์ต (CoC E-Sport Challenge) #Dek67

กิจกรรมคนกล้าท้าอีสปอร์ต (CoC E-Sport Challenge) #Dek67

Highlight

 

  • แนะนำเทคนิคและฝึกฝนทักษะการเล่นเกม

  • ฝึกฝนทักษะการเล่นเกมและจัดตารางแข่งขันอีสปอร์ต

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

>> สมัครเข้าร่วม <<

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์

0 7627 6000 ต่อ 6120
0 7627 6046
titima.v@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket