ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรม Introduction to Digital Engineering #Dek67

กิจกรรม Introduction to Digital Engineering #Dek67

Highlight

 

  • แนะนำสาขาวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering)

  • Workshop: Low code programming

  • Workshop: Computer Security

  • Workshop: IoT Simulation

  • เทียบเป็นหน่วยกิตสะสมได้

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

>> สมัครเข้าร่วม <<

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์

0 7627 6000 ต่อ 6120
0 7627 6046
titima.v@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket