กิจกรรม Board Game for Business (DBiz)

 

กิจกรรม Board Game for Business

 

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ : ห้อง Ideation Zone อาคาร 6 ชั้น 1

รายละเอียด: "Board Game for Business" คือ กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อความสนุกสนานและส่งเสริมการเรียนรู้ในบริบทของธุรกิจและองค์กร โดยใช้บอร์ดเกมและกฎเกมเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นี้ กิจกรรมนี้มักนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะทางธุรกิจ ได้แก่ การตัดสินใจ, การวางแผนกลยุทธ์, การทำงานเป็นทีม, และการจัดการทรัพยากร เป็นต้น

สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน

 

 

 

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

coc@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: College of Computing, PSU Phuket