CoC-PSU ร่วมจัดนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมจัดโครงการร่วมจัดนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา”ครั้งที่ 25 ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีโดยในโครงการดังกล่าวได้มีการแนะนำหลักสูตร และเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2567 นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมและสนใจในการศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ ​