บุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา บุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย คุณพิชญะ บุญญานุวัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์, คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล” ให้แก่บุคลากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา​