รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2567

 
.
หัวข้องานวิจัย
👉ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
👉บล็อกเชน (Blockchain)
👉การคำนวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
👉การโมเดลและการจำลองทางคอมพิวเตอร์ (Computational Modeling and Simulation)
👉เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking)
👉ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวทางไซเบอร์ (Cybersecurity and Privacy)
👉ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
👉สื่อดิจิทัล (Digital Media)
👉วัตถุชาญฉลาด (Intelligent Objects)
👉อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
👉การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
👉วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
.
📍รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก !!
📌Line @ : @coc_psuphuket
📌IG : coc_psuphuket
📌Twitter : coc_psuphuket
📌Youtube : College of Computing PSU Phuket
📌+66 (0)76 276 000 ext. 6120
📌Email : grad.coc@phuket.psu.ac.th
------------------Follow Us 👇🏻--------------
👉 Line @ : @coc_psuphuket
👉 IG : @coc_psuphuket
👉 Twitter : @coc_psuphuket
👉 Tiktok : @coc_psuphuket
👉 Youtube : College of Computing PSU Phuket
 
 

กำหนดการรับสมัครตามลิงก์ของบัณฑิตศึกษา >>

https://admission.psu.ac.th/master-degree/

ภาคการศึกษา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 

หลักสูตรดำเนินการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายงานตัวเข้าศึกษา

เข้าภาคการศึกษาที่ 1

1 พ.ย. 66 - 15 ก.ค. 67

มี.ค 67 - ก.ค. 67

มิ.ย. 67 - ก.ค. 67

ก.ค. 67 - ส.ค. 67

เข้าภาคการศึกษาที่ 2

1 ส.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

สค. 67 - ธ.ค. 67

ต.ค. 67 - ธ.ค. 67

พ.ย. 67 - ธ.ค. 67

ทุนสนับสนุน

  • ทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
    •   - ยกเว้นค่าเล่าเรียน
    •   - ยกเว้นค่าเล่าเรียน + ค่าใช้จ่ายรายเดือน ปีละ 60,000 บาท
  • ทุนบัณฑิตวิทยาลัย