ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

 

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

1. พนักงานจัดการฐานข้อมูล 2 อัตรา (ป.ตรี) เงินเดือน 19,500 บาท

2. พนักงานเขียนโปรแกรม 3 อัตรา (ปวช./ปวท./ปวส.) เงินเดือน 11,280 บาท เพิ่มค่าของชีพ 2,000 บาท

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 1-29 ก.พ.2567 ติดต่อ 0 2534 0371 ยื่นใบสมัครด้วยตันเองที่ ศซว.ทอ. ระหว่างเวลา 0830 - 1530 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ⭐️อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ศูนย์ซอฟต์แวร์ ทอ. หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการ ศซว.ทอ.”⭐️ https://software1.rtaf.mi.th/