CoC-PSU จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันทุกมุมของการทำธุรกิจ จากประสบการณ์ชีวิตที่ได้จากการบริหารจริง”

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก คุณกฤชพล จันทรประทักษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท กฤชา จำกัด และ
ศิษย์เก่าวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 เป็นวิทยากรพิเศษ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “รู้ทันทุกมุมของการทำธุรกิจ จากประสบการณ์ชีวิตที่ได้จากการบริหารจริง” ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ บุคลากร และผู้สนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจ, การตลาด (ธุรกิจในยุคดิจิท้ล), การต่อยอดธุรกิจ, มุมมองธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของผู้บรรยาย, ข้อคิดที่ได้จากการร่วมทำธุรกิจกับพาร์ทเนอร์, และบทสรุปของการเริ่มต้นธุรกิจที่เป็นไปได้จริง”