ม.อ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียน รอบพิเศษ สำหรับน้องๆ เข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2567

---รอบพิเศษจ้า---ม.อ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียน รอบพิเศษ สำหรับน้องๆ เข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2567 นี้ค่ะ

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
👇รายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร 👇
https://www.psu.ac.th/.../2024/06/TCAS67_AEC-special.pdf
-------------------------------------------------------
เลือกชื่อโครงการที่สมัคร คือ โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ประจำปีการศึกษา 2567 รอบพิเศษ (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
-------------------------------------------------------
👇สมัครผ่านระบบออนไลน์👇
https://admissions.phuket.psu.ac.th/apply/