บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด ในนามกลุ่มบริษัท ซี.เอส.ไอ. (C.S.I. Group) รับสมัครงาน

บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด ในนามกลุ่มบริษัท ซี.เอส.ไอ. (C.S.I. Group) รับสมัครงาน

ลักษณะงาน
1. เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ เครื่องจักร เช่น ควบคุม
อุปกรณ์ผ่านสายไฟ, ผ่าน Ethernet module, ผ่าน Wifi
2. การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ PLC
3. การพัฒนา application บน smartphone เช่น IOS หรือ android

http://www.csigroups.com/