ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ประเพณีวัฒนธรรมภูเก็ต ประจำปี 2561

?? ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ประเพณีวัฒนธรรมภูเก็ต ประจำปี 2561 ??

สโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคนรินทร์.วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรอาจารย์ และศิษย์เก่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ ประเพณีวัฒนธรรมภูเก็ต ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หัวข้อการประกวด
•• หัวข้อที่ 1 ประเพณีวัฒนธรรมภูเก็ต
ภาพสถานที่ ทิวทัศน์ ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หรือชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ที่สวยงาม น่าสนใจ และสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต

เงื่อนไขการประกวด

1.) ผู้ประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 3 ภาพ ต่อหนึ่งคน (หากส่งมากกว่านี้จะถูกตัดสิทธิ์)

2.) ภาพที่ส่งประกวด ผู้ส่งต้องถ่ายภาพด้วยตนเองโดยไม่ใช่ภาพที่ถ่ายก่อนปี พ.ศ. 2561 และไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดใดมาก่อน

3.) สามารถตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ แต่ต้องไม่เกินจริงจนดูผิดธรรมชาติ

4.) ภาพทุกภาพต้องระบุ
1) ชื่อภาพ
‎2) ชื่อผู้ถ่ายภาพ
‎3) สาขาวิชา คณะ และชั้นปี/ที่อยู่/ที่ทำงาน
‎4) กล้องและเลนส์ที่ใช้ถ่าย
‎5) สถานที่ วันเวลาที่ถ่ายภาพ
‎6) แนวคิดในการถ่ายภาพ และภาพถ่ายของผู้ถ่ายภาพ 1 ภาพเพื่อนำมาใช้ในการจัดนิทรรศการ

5.) ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพผู้ถ่ายภาพต้องยินยอมให้นำออกเผยแพร่ในสื่อของสโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคนรินทร์. วิทยาเขตภูเก็ตได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์

* ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด *

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

การส่งผลงาน

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดที่
e-mail : coe.psu.phuket@gmail.com

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลและแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริเวณใต้หอประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ (ใต้ออดิเทอเรี่ยม)

ติดต่อสอบถาม
Facebook. : สโมสรนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต