LDP “Leadership Development Program” 

โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษา
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ : สำหรับนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3
ผู้มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง และพร้อมจะเปิดใจในการเรียนรู้
ขั้นตอนการสมัคร

1. Downloadใบสมัคร >>http://www.ldpcpall.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539122270

2.กรอกข้อมูล แล้วส่งกลับมาที่
?Email: ldpcpall@gmail.com
จดหมาย : 127 อาคารปัญจภูมิ1 ชั้น 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120

3.สัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ
(ทีมงานจะโทรนัดวันและเวลาในการสัมภาษณ์)

4.ประกาศผล ใน Fanpage และ Website

” THE CHANGE BEGINS WITH YOURSELF”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ?02-071-2977-8