ทุน (2018 Taiwan Scholarship Program Direction for Thai Students)

ประกาศจ้า !!!!

กระทรวงศึกษาฯ ไต้หวัน มอบทุน (2018 Taiwan Scholarship Program Direction for Thai Students)
หมดเขต 31 มีนาคม 2561

ทุนให้อะไรบ้าง
– ค่าเทอม 40,000 NTD/เทอม
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน 15,000-20,000 NTD/เดือน

เอกสารในการสมัคร
– แบบฟอร์มการสมัคร
– สำเนาหนังสือเดินทาง
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– transcript (English version)
– หลักฐานการสมัครหรืออีเมลตอบรับ จากมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
– ผลการสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC

รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2328.html

รายชื่อมหาวิทยาลัยในไต้หวัน:
https://drive.google.com/file/d/1oayNOxPA3LtE1wGwuR0niIb9i6PubDVP/view