ขอเชิญร่วมประกวดการแต่งกาย หัวข้อ “ปาเต๊ะ เก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมประกวดการแต่งกาย หัวข้อ

“ปาเต๊ะ เก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน”


สมัครได้ที่:  https://goo.gl/mxBsbw

หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดในวันที่ 28 มีนาคม 2561
เวลา  13.00 – 16.30 น.
ณ เวทีใต้อาคาร 3 (auditorium)


ชิงเงินรางวัล
ชนะเลิศ:  3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  1,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
***มีรางวัลการแต่งกาย ดีไซน์เก๋ สำหรับผู้ลงทะเบียนหน้างาน


เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ หรือมีการประยุกต์ ด้วยแนวคิดการนุ่งแบบใหม่ ๆ
 2. เสื้อผ้าต้องไม่ผ่านการเย็บสำเร็จรูป ไม่ผ่านการเย็บด้วยมือ หรือเครื่องเย็บ
 3. การนุ่งห่มด้วยวิธีการ ผูก มัด กลัด เหน็บ และอื่น ๆ ที่ไม่ใช้เครื่องเย็บ
 4. สามารถใช้เข็มกลัด เชือก เข็มขัด ใช้วัสดุอุปกรณ์ดัดแปลงเป็นเครื่องแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะหรือผ้าโสร่ง
 5. ไม่จำกัดจำนวนชิ้นของผ้า (ใช้กี่ผืนก็ได้) และสามารถใช้เครื่องประดับ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม
 6. ผู้ส่งแนวคิดการนุ่ง สำหรับชาย หรือหญิง
 7. ผู้สมัครสามารถแต่งกายและเข้าประกวดด้วยตนเอง หรือ ส่งนาง/นาย แบบเข้าประกวดในชุดที่ออกแบบไว้
 8. ผู้เข้าประกวดเดินแบบในชุดที่ส่งเข้าประกวด ต่อกรรมการ
 9. ผู้เข้าประกวดต้องตอบคำถามกรรมการ ในแนวทางต่อไปนี้
  – แรงบันดาลใจ แนวคิดการนุ่ง และการประยุกต์ใช้งาน ประวัติที่มาของผ้า (ถ้ามี)
  – ส่ง VDO สั้น แนะนำวิธีการนุ่ง (เพื่อเผยแพร่หลังประกวด) ส่งหลังกิจกรรมการประกวด 30 มีนาคม 2561
  – แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งกาย
  – ไหวพริบ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ผู้สนับสนุนการประกวด: ร้านอมรพรรณ(ถนนถลาง) จ.ภูเก็ต