ขอเชิญชมผลงานนักศึกษาในงาน “นำเสนอผลงานนักศึกษา สาขา ICT-CoE ปีการศึกษา 2560” ( Senior Project Showcase, ICT-CoE 2018 )

ขอเชิญผู้ประกอบการ นักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วม ช้อป ชมผลงานนักศึกษา ในงาน “นำเสนอผลงานนักศึกษา สาขา ICT-CoE ปีการศึกษา 2560” ( Senior Project Showcase, ICT-CoE 2018 )

ลงทะเบียนเข้างาน ฟรี!!
ในงานท่านจะได้พบกับ
– โปรแกรมแอปพลิเคชัน
– ระบบสารสนเทศสำหรับระบบงาน
– ระบบบริหารจัดการ
– การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
– การจัดการธุรกิจอัจฉริยะ
– การวิจัยทางด้านธุรกิจ
– ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในบทความวิชาการ

วันพุธที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคารสำนักงานอธิการบดี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
ติดต่อสอบถามที่
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทร 076-276-471
อ.มณีเนตร พวงมณี (maneenate.p@phuket.psu.ac.th)
ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ (warodom.w@psu.ac.th)