บริษัท Open Source Technology รับสมัครงาน !!

รับสมัครงาน !!
จาก บริษัท Open Source Technology

โรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hospital OS) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” จากมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3 ประจำปี 2550 และรางวัลชนะเลิศโครงการ Thailand ICT Award 2009 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ปี 2553 เรามีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ภายใต้เทคโนโลยี Open Source ซึ่ง ขณะนี้กำลังมองหาผู้สนใจเข้าร่วมงานในหลายตำแหน่งงานดังนี้

1. Web Developer
2. IoT Developer
3. Senior Backend Developer
4. Implementer

สถานที่ปฏิบัติงาน : Open Source Technology Co., Ltd. ( 88/9 หมู่ 2 อาคารซอฟต์แวร์พาร์คภูเก็ต ชั้น 2 ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000 )

คุณสมบัติ
– เพศ :: ชาย หรือ หญิง ไม่จำกัดอายุ
– การศึกษา :: ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นได้ เช่น Access หรือ MySQL เป็นต้น
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัท ฯ มีการอบรมให้ ก่อนปฎิบัติงานจริง
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีประสบการณ์ทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนา, ชมรมต่างๆ ,กีฬาสี ฯลฯ

สวัสดิการ
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ( จันทร์- ศุกร์ )
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– เงินเดือน และการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
– ค่าสวัสดิการพนักงาน
– ค่าเบี้ยยังชีพ
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ( กรณีออกต่างจังหวัด )
– ประกันสังคม
– ประกันชีวิตแบบหมู่
– สัมมนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ

หมายเหตุ
อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถในแต่ละตำแหน่งงาน

วิธีการรับสมัคร ::
ส่ง Resume มายัง pimwimol@hospital-os.com เพื่อรับการพิจารณาเรียกสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณพิมวิมล พันณชิต
โทรศัพท์ 0 76684991
โทรสาร 0 76684991