ประกาศสอบ Placement Test ( Tell Me More 2561 )

ประกาศ !!! ถึง นักศึกษา รหัส 61 และ 59-60  ที่ยังไม่ผ่าน Tell Me More 

กำหนดสอบสอบ Placement Test ( Tell Me More 2561 ) ตามวันเวลา Link ด้านล่าง

 

รายชื่อสอบ Placement Test

 

**ให้นักศึกษา เตรียมหูฟังมาให้พร้อม และขอให้มาสอบตรงเวลา


 

** รายชื่อมีเฉพาะ นศ.ที่ยังสอบไม่ผ่านเท่านั้น โดย นศ.สามารถตรวจสอบสถานะการสอบผ่านได้ด้วยระบบด้านล่าง

 

ตรวจสอบสถานะการสอบผ่าน TMM

 

(ใช้ Psu passport)

นศ. ที่สอบผ่านแล้วหากต้องการใช้โปรแกรม ให้กดขอ licence ผ่านระบบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2561

โดยจะแจ้ง username ให้ทราบอีกครั้ง