CoC NEWS ISSUE 062 นักศึกษา CoC คว้ารางวัลในกิจกรรม “APRIS 2018 Robot Challenge”

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมและแข่งขัน ในกิจกรรม APRIS 2018 Robot Challenge: 2-day Workshop on Drone Control using Python โดย Toyota Tsusho NEXTY Electronics, Thailand ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายพศิน วิจิตรวงศากร นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็น 1 ในสมาชิกของทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1 และ นางสาวภัทรกันย์ จันปาน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ เป็น 1 ในสมาชิกของทีมที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3