อบรมฟรี Blockchain workshop สำหรับสาย Developper/Programmer

Blockchain workshop สำหรับสาย Developper/Programmer งานนี้จะเน้นเขียน Code รัว ๆ Solidity / Javascript (Web3JS) และอื่น ๆ

ใครสนใจสมัครด่วน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

https://forms.gle/q2Dm6xuoApQ7H9Xx9

อบรมวันที่ 14-15 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 11 กันยายน 2562

Softwares:
1) Google chrome
2) ติดตั้ง Metamask Chrome Extension และ Login ให้เรียบร้อย
3) Visual Studio Code
4) npm
5) สำหรับ Windows
a) npm install -g windows-build-tools
b) npm install web3
6) git client (command line)
7) https://www.trufflesuite.com/ganache

หมายเหตุ

****** เนื่องจากเป็นการอบรมฟรี ท่านที่ลงชื่อสมัครเข้าอบรม ถ้าประกาศชื่อให้เข้าร่วมแล้วไม่มา โดยไม่มีเหตุอันควร ผมจะขึ้นติด Blacklist ในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ต่อไป *****