วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในกิจกรรม

 

Trendy Train, Early Bird Express Series 4 #Dek67

 

รับ-เรียน-เก็บสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า

 

พบกับ 6 คอร์สเทรนดี้ ๆ ผ่านเส้นทางขบวนรถไฟ 2 สาย

 

 

เรียนเก็บสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าในหลักสูตรของวิทยาลัย สูงสุด 11 หน่วยกิต

 

รายละเอียดคอร์ส / กิจกรรม

 

Digital Literacy Skills (5 นก.)

 

 D1- CoC E-sport Challenge (2 นก.) - 31 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2566    
 D2 - Digital Economy Enlightenment (2 นก.) - 17 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2566  
 D3 - Introduction to Digital Engineering (1 นก.) - 11-12 พฤศจิกายน 2566    

 

 

Thinking Skills for the 21st Century (6 นก.)

 

C1 - CrOM Thinking: Creative and Open Minded Thinking (2 นก.) 20-29 ตุลาคม 2566  

 

C2 - Change your thoughts, Change your life - (2 นก.)  9-20 ธันวาคม 2566    
C3 - Choose Wisely Live Well (2 นก.) 6 - 20 มกราคม 2567  

 

เริ่มออกขบวน สม้ครวันนี้ - กุมภาพันธ์ 2567 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

>> สมัครเลย  <<

 

 

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์

076-276-000 (ต่อ 6120)
0 7627 6046
titima.v@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Campus

แผนผัง ม.อ. ภูเก็ต