อาจารย์ CoC ได้รับรางวัล Best session presentation ในงาน The 2nd AJCC 2021

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best session presentation  ในงานประชุมวิชาการ The 2nd AJCC 2021: The Asia Joint Conference on Computing ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา