ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน/นักศึกษาฝึกงาน ของบริษัท ZTRUS

บริษัท ZTRUS รับสมัครงาน หรือ นักศึกษาฝึกงาน ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- Business development,
- software development and testing,
- AI engineer
- Dev ops and cloud infrastructure

ข้อมูลบริษัท https://www.ztrus.com/th-about
รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ