CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเพาะกล้าคนเก่งด้านเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเพาะกล้าคงเก่งด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 124 คน เกี่ยวกับ การสร้างเกมด้วยโปรแกรม GDevelop วิทยากรโดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที,  การสร้าง Stop motion โดย คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ และการสร้างเว็บไซต์โดยโปรแกรมสำเร็จรูป  โดย คุณอาภากร บุนนาค