ชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ชศมอ.) มอบทุน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ชศมอ.) นำโดย นายอับดลอาซีดร์ เบ็ญนุ้ย ประธาน ชศมอ. พร้อมด้วย นายมาฮามะเฟาซี มะโซ๊ะ ประธานกองทุนซากาต ชศมอ และกรรมการ เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อปลูกฝังและพัฒนาความคิดของเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ศีลธรรม จริยธรรม แนวทางการดำเนินชีวิตอันถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ มีนักศึกษาซึ่งผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา ประกอบด้วย
1 นายวินวิน วารีย์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
2 นางสาวฮาฟีซัน กูทา สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2