รับสมัครทุน เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 250 ทุน

ประกาศ!!!

ทุนการศึกษาจำนวน 250 ทุน ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นนักศึกษา ป.ตรี ปี 1 รหัส 60 
2. มีภูมิลำเนา หรือ พ่อแม่ หรือ เคยเรียน ม.ปลาย ในจังหวัด
– ปัตตานี
– ยะลา
– นราธิวาส
– สตูล
– สงขลา (จะนะ, เทพา, นาทวี, สะบ้าย้อย)
3. ผลการเรียน 1/2560 ไม่ติดสถานะ

ผู้ผ่านคัดเลือกจะได้ทุน ปีการศึกษาละ 40,000 บาท

รายละเอียด อ่านที่นี่ https://drive.google.com/…/1crFQDkAvDzGjrToWqT7Kj-fCxj…/view

หมดเขตรับสมัคร 16 มกราคม 2561 นี้