CoC Art and Cultural Day 2018

CoC Art and Cultural Day 2018

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ
ร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง (เช่น ผ้าซิ่น ผ้าไทย ผ้าปาเต๊ะ ผ้าโสร่ง ผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นไทย หรือชุดประจำชาติ) และเข้าร่วมงานวันศิลปวัฒนธรรม โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561


ทำของที่ระลึกด้วยผ้าบาติก  โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยากร: ผศ.โสภณ ศุภวิริยากร
เวลา: 13.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้อง 5101A
สมัครวันนี้ – 27 มีนาคม 2561 ที่: goo.gl/u8sESA
รายละเอียด : goo.gl/kQVJ8P


ประกวดอินโฟกราฟิกสาระด้านศิลปวัฒนธรรม (รอบชิงชนะเลิศ) โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เวลา: 13.00 – 16.30 น.
สถานที่: ห้อง 5303A
ร่วมส่งผลงานวันนี้ – 18 มีนาคม 2561 ที่: https://goo.gl/QGr9kT
รายละเอียด : goo.gl/mBM8js


ประกวดนุ่งผ้าพื้นเมือง หัวข้อ “ปาเต๊ะ เก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน”  โดย อ.มณีเนตร พวงมณี
เวลา: 13.00 – 16.30 น.
สถานที่: เวทีใต้อาคาร 3 (หอประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ)
ร่วมสมัครเข้าประกวดวันนี้ – 23 มีนาคม 2561 ที่: https://goo.gl/mxBsbw
รายละเอียด : goo.gl/E8HMSz


ชมนิทรรศการแสดงภาพถ่าย หัวข้อ ประเพณีวัฒนธรรมภูเก็ต โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เวลา: 13.30 – 16.30 น.
สถานที่: ใต้หอประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ
รายละเอียด : www.computing.psu.ac.th/th/4960/