โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564

Download [560.44 KB]     ปฏิทินดำเนินการโครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 ) . ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครต้องเข้าไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com(สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) 3 – 10 มิถุนายน 2564 ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าระบบทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบจะปิดเวลา 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุดการสมัคร 3- 10 มิถุนายน 2564 รับสมัครออนไลน์ และแก้ไขข้อมูลการสมัคร ทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบจะปิดเวลา 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุดการสมัคร (ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น) 14 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์ https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate/ ....

Continue reading