เติมพลังใจน้องใหม่ให้แข็งแกร่ง “Energizing the Freshman’s Heart to Strength”

ขอเชิญน้องใหม่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม “เติมพลังใจน้องใหม่ให้แข็งแกร่ง” เพื่อปรับตัว เตรียมสภาพจิตใจ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ทั้งการเรียนออนไลน์และออฟไลน์ และรับมือกับ cyber bullying! หนึ่งในกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-10.00 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-10.00 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) —————————————————————————————— Invite freshman to Welcoming Activities  Topic :  Energizing the Freshman’s Heart to Strength Objective: To adjust and prepare mentally to...

Continue reading

Welcoming Activities for CoC Freshmen 2021

Welcoming Activities for CoC Freshmen 2021, College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 >> Click

Continue reading

โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564

Download [560.44 KB]     ปฏิทินดำเนินการโครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 ) . ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครต้องเข้าไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com(สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) 3 – 10 มิถุนายน 2564 ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าระบบทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบจะปิดเวลา 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุดการสมัคร 3- 10 มิถุนายน 2564 รับสมัครออนไลน์ และแก้ไขข้อมูลการสมัคร ทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบจะปิดเวลา 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุดการสมัคร (ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น) 14 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์ https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate/ ....

Continue reading