DEK68 ทั่วประเทศ ทุกแผนการเรียน ม.6 ปวช.3🗞️ “โครงการ Early Bird (รับ-เรียนล่วงหน้า)“ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 😇 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

DEK68 ทั่วประเทศ ทุกแผนการเรียน ม.6 ปวช.3 สมัครก่อน ได้ที่เรียนก่อน !!!!! กับ “โครงการ Early Bird (รับ-เรียนล่วงหน้า)“ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับ น้องๆ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกแผนการเรียน สมัครฟรี !!!! ใช้แค่.... 1. รูปถ่าย ไฟล์ .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB << ใช้มือถือถ่ายได้เลย ฉากหลังใช้กำแพงสีพื้น สีอะไรก็ได้ 2. ใบระเบียนผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (ผู้กำลังศึกษา) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษา) และ (ถ้ามี) พอร์ตโฟลิโออย่างง่าย 2-10 หน้า...

Continue reading

🔥🔥🔥TCAS รอบที่ 3 “Admission CoC Phuket PSU”!!!

🔥🔥🔥TCAS รอบที่ 3 “Admission”!!! เปิดรับ 200 ที่นั่ง **ไม่มีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ **🔥🔥🔥 🗞️ เปิดรับสมัครวันที่ 6 - 12 พ.ค. 2567 👉🏻 http://student.mytcas.com 🧡🧡 วิทยาศาสตรบัณฑิต 🧡🧡 สาขาการคอมพิวเตอร์ 🖥️ (หลักสูตรภาษาไทย) ▫️รูปแบบที่ 1 **รับ 40 คนใช้คะแนน TGAT และ A-level 61 คณิต 1 ▫️รูปแบบที่ 2 **รับ 40 คน** ใช้คะแนน TGAT และ A-level 62 คณิต 2 💚💚วิทยาศาสตรบัณฑิต💚💚สาขาธุรกิจดิจิทัล 📈 (หลักสูตรนานาชาติ)...

Continue reading

“Choose Wisely, Shopping, Smart Thinking, Management ฉลาดซื้อฉลาดใช้

"Choose Wisely, Shopping, Smart Thinking, Management ฉลาดซื้อฉลาดใช้#2564   Highlight: -สามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของสินค้าและบริการแต่ละชนิดได้ -รู้จักคิด วิเคราะห์ และตั้งสมมุติฐาน ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่คนทั่วไปใช้ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด -รู้จักการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลมาทวนสอบ สมมุติฐานที่ตั้งไว้ -สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์ปัจจัยเชิงลึกในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัว กับปัจจัยที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า คนต่างเพศ อายุ หรือมีกิจกรรมยามว่างต่างกัน จะมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการหนึ่ง ๆ ต่างกัน -รู้และแนะนำผู้อื่น เกี่ยวกับการใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ อย่างฉลาด และปลอดภัยได้   เรียนฟรี!! จำนวน 30 ชั่วโมง   แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านโปรแกรม Zoom   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรและเก็บชั่วโมงกิจรรมมาเทียบเป็นหน่วยกิตสะสม ในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ (สำหรับนักเรียน ม.6 และ ปวช.3)...

Continue reading

กิจกรรมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)

กิจกรรมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)#2564   Highlight:  พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดซับซ้อนอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์   เรียนฟรี!! จำนวน 30 ชั่วโมง วันที่  15, 22, 29 มกราคม 2565 5, 12 กุมภาพันธ์ 2565  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านโปรแกรม Zoom   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรและเก็บชั่วโมงกิจรรมมาเทียบเป็นหน่วยกิตสะสม ในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ (สำหรับนักเรียน ม.6 และ ปวช.3)     เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565  >> สมัครเลย  << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 076-276-000 (ต่อ...

Continue reading

โครงการเด็กดีศรี ปวช. เพื่อรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณคุณอรวรรณ ประตูใหญ่ 0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา) 0 7627 6046 orawan.pr@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: College of Computing, psu phuket campus   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> สมัครเรียน <<   Page Views: 1,355

Continue reading

โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณคุณอรวรรณ ประตูใหญ่ 0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา) 0 7627 6046 orawan.pr@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: College of Computing, psu phuket campus   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> สมัครเรียน <<   Page Views: 1,029

Continue reading

โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณคุณอรวรรณ ประตูใหญ่ 0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา) 0 7627 6046 orawan.pr@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: College of Computing, psu phuket campus >> สมัครเรียน << รายละเอีดเพิ่มเติม   Page Views: 2,872

Continue reading

CoC เปิดคอร์สเรียนฟรี ❗️ มีใบ Certificate ❗️ กับการเรียนรู้ออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัด “PSU MOOC”

CoC เปิดคอร์สเรียนฟรี มีใบ Certificate กับการเรียนรู้ออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัด “PSU MOOC” จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . ย้ำ! เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! ได้ Certificate ! Click เลย! . วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Circuits and Electronics) โดย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล Link : https://mooc.psu.ac.th/psumooc-0029/ คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) โดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา และดร.กาญจนา เหล่าเส็น Link : https://mooc.psu.ac.th/psumooc-0031/ อาชีพคนไอที (Career of IT) โดยผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ...

Continue reading