TCAS64 รอบ Early Bird วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!

ใครชอบด้านคอมฯ พลาดไม่ได้ TCAS64 รอบ Early Bird วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!. . สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาไทย) สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ) . ใช้แค่ GPA รวม 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา** รับ ม. 6 และ ปวช. ทุกแผนการเรียน สมัครก่อน รู้ผลก่อน . เกณฑ์: ม.6 เกรดเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา >=2.25 หรือ ปวช.3 เกรดเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา >=2.75 **สำหรับน้อง ๆ...

Continue reading