อบรมหลักสูตร Introduction to R Programming

 

Introduction to R Programming

ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561

เวลา 9.00 – 16.00 น.

ห้องปฏิบัติการ 1408 ชั้น 4 ตึก 1 ม.อ. ภูเก็ต

รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 25 ที่นั่ง


ค่าสมัครคนละ 3,000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม
– ค่าอบรม + อาหารว่าง + ค่าอาหารกลางวัน


เนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น

– Statistics with R
– Data Visualization
– Machine learning with R
– Text mining application
– Clustering appcation

ผู้อบรมจะได้รับประกาศนียบัตร

 


การอบรมเหมาะสำหรับ :
• ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมถีงศาสตร์ Data Science และ ต้องการเรียนรู้ R
• ผู้ที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ และการแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิ

สมัครได้ทาง goo.gl/4VfNtH หรือทาง QRcode รับสมัครภายในวันที่ 20 กันยายน 2561

กำหนดการและขั้นตอนการชำระเงินgoo.gl/9wqpZJ

ติดต่อสอบถาม คุณววรนุช ญาณศักดิ์
โทร 0-7627-6562
หรือ Line ID: kizzsi
inbox facebook: College of Computing, PSU Phuket Campus