ทุน ป.ตรี ไปญี่ปุ่น ฟรี!!!!!

ทุน ป.ตรี ไปญี่ปุ่น ฟรี!!!!! Sakura Exchange Program at Osaka Prefecture University (June 24 – July 3, 2018) เหมาะกับใคร – ป.ตรี เกรดเฉลี่ย 2.4+ – ไม่เคยไปญี่ปุ่นมาก่อน – สื่อสารภาษาอังกฤษได้ สนใจทำยังไง – รายละเอียดตามไฟล์แนบ แล้วกรอกใบสมัครที่นี่ https://bit.ly/2JC8fym หมดเขต: 23 เมษายน 2561 นี้   Page Views: 684

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.019 2018 Sakura Exchange Science Program

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหาวิทยาลัย SOJO ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จำนวน 6 คน พร้อมด้วย ดร.กิตย์ศิริ ข่อเจี้ยง ได้เข้าร่วมโครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหาวิทยาลัย SOJO ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ Lego  Workshop with WeDo 2.0 โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์พร้อมเงินรางวัล 5000 เยน และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการนำเสนอพร้อมเงินรางวัล 5000...

Continue reading