วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในกิจกรรม

 

Trendy Train, Early Bird Express Series 2 #2564

 

รับ-เรียน-เก็บสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า

 

พบกับ 5 คอร์สเทรนดี้ ๆ ผ่านเส้นทางขบวนรถไฟ 2 สาย

 

 

เรียนเก็บสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าในหลักสูตรของวิทยาลัย สูงสุด 9 หน่วยกิต

Digital Literacy Skills (3 นก.)

          - D1- CoC E-sport Challenge (1 นก.) - พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

          - D2 - Digital Economy (2 นก.) - พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

Thinking Skills for the 21st Century (6 นก.)

          - C1 - Change your thoughts, Change your life - (2 นก.) - ธันวาคม 2564

          - C2- Systematic Solving (2 นก.) - มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 

          - C3- Choose Wisely Live Well (2 นก.) - มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565

 

เริ่มออกขบวน พฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

>> สมัครเลย  <<

>> ตารางเวลาคอร์ส/กิจกรรม  <<

 

รายละเอียดคอร์ส / กิจกรรม

Digital Literacy Skills (3 นก.)
 

 

Thinking Skills for the 21st Century (6 นก.)

 

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์

076-276-000 (ต่อ 6120)
0 7627 6046
titima.v@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Campus

แผนผัง ม.อ. ภูเก็ต