DEK68 Early Bird เปิดรับสมัครรอบครั้งที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ส.ค.67

 รับ-เรียน ล่วงหน้า DEK 68 กับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต โครงการ ᴘꜱᴜ ᴘʜᴜᴋᴇᴛ ᴇᴀʀʟʏ ʙɪʀᴅ ปี 2568  เปิดรับสมัครรอบครั้งที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ส.ค.67รีบเลยยยย ยังมีรับสมัครอีกหลายๆรอบบเอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้1. รูปถ่าย (ไฟล์.JPG ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 4 MB2.ใบ ปพ.1- 4 ภาคการศึกษา (ผู้ที่กำลังศึกษา)- 6 ภาคการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษา)3.แฟ้มสะสมผลงาน อย่างง่าย (PORTFOLIO) จะส่งพอร์ตหรือไม่ส่งก็ได้ ถ้าส่ง น้อง ๆ ทำแบบง่าย ๆ 2-10 หน้ากระดาษ เขียนว่าทำไมถึงอยากเรียนสาขานี้ เรียนจบแล้วตั้งใจไปทำงานอะไร*** ใบ ปพ.1 และ PORTFOLIO รวมไฟล์เดียว ประเภทเอกสาร...

Continue reading

ประกาศเกณฑ์เกียรติยศ แห่งความสุจริตทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (The Honor Code of PSU Academic Honesty Criteria of Prince of Songkla University)

ประกาศเกณฑ์เกียรติยศ แห่งความสุจริตทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The Honor Code of PSU Academic Honesty Criteria of Prince of Songkla University Page Views: 49

Continue reading

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa สำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาบัน/องค์กรในราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำปีการศึกษา 2567   รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ nattapong.t@phuket.psu.ac.th   Page Views: 6

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 2553 สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์   สมัครงาน / Apply Page Views: 246

Continue reading

ม.อ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียน รอบพิเศษ สำหรับน้องๆ เข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2567

---รอบพิเศษจ้า--- ม.อ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียน รอบพิเศษ สำหรับน้องๆ เข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2567 นี้ค่ะหมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567รายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร https://www.psu.ac.th/.../2024/06/TCAS67_AEC-special.pdf-------------------------------------------------------เลือกชื่อโครงการที่สมัคร คือ โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ประจำปีการศึกษา 2567 รอบพิเศษ (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)-------------------------------------------------------สมัครผ่านระบบออนไลน์https://admissions.phuket.psu.ac.th/apply/ สมัครผ่านระบบออนไลน์/Apply Page Views: 19

Continue reading

DEK68 ทั่วประเทศ ทุกแผนการเรียน ม.6 ปวช.3🗞️ “โครงการ Early Bird (รับ-เรียนล่วงหน้า)“ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 😇 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

DEK68 ทั่วประเทศ ทุกแผนการเรียน ม.6 ปวช.3 สมัครก่อน ได้ที่เรียนก่อน !!!!! กับ “โครงการ Early Bird (รับ-เรียนล่วงหน้า)“ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับ น้องๆ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกแผนการเรียน สมัครฟรี !!!! ใช้แค่.... 1. รูปถ่าย ไฟล์ .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB << ใช้มือถือถ่ายได้เลย ฉากหลังใช้กำแพงสีพื้น สีอะไรก็ได้ 2. ใบระเบียนผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (ผู้กำลังศึกษา) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษา) และ (ถ้ามี) พอร์ตโฟลิโออย่างง่าย 2-10 หน้า...

Continue reading

เปิดรับสมัครฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ Workshop Google Digital Marketing Funnel

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครฝึกอบรมคอมพิวเตอร์   หัวข้อ Workshop Google Digital Marketing Funnel วิทยากร โดย ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญ ดังนี้ • Google Digital Marketing Funnel • การใช้เครื่องมือของ Google เพื่อส่งเสริมทางการตลาด เช่น การปรับแต่ง Keyword ในเนื้อหาถูกค้นเจอใน Google ด้วยหลักการ Search Engine Optimization (SEO) • หลักการใช้สีสำหรับการออกแบบด้วยโปรแกรม เช่น Canva, Adobe color หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ: • บุคคลอายุ 15 ปีขึ้นไป• บุคคลที่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/แท็บเล็ต/มือถือ Smartphone• บุคคลที่คุ้นเคยการใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่ระดับพื้นฐานเป็นต้นไป อัตราค่าลงทะเบียน...

Continue reading

เปิดรับสมัคร Workshop ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การสร้างเกม 3D ThirdPerson ด้วย Unity

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โดย ดร.อมรรัตน์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์   หัวข้อ การสร้างเกม 3D ThirdPerson ด้วย Unity หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญ ดังนี้ • การติดตั้งและใช้โปรแกรม Unity • การสร้างโปรเจคสำหรับเกม 3D • เริ่มต้นเขียน script เพื่อควบคุมวัตถุในเกม • นำ Free Assets จาก Unity Store และที่อื่นๆ มาใช้งาน • นำ Free Animate 3D character เข้ามาใช้งานใน Unity • สร้างเกม 3D ThirdPerson - สร้างภูมิประเทศ - ระบบ...

Continue reading

CoC-PSU ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน (UKPSF) ระดับ Senior Fellow (SFHEA)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา ได้ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UK Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Senior Fellow (SFHEA) จาก The Higher Education Academy (HEA) สหราชอาณาจักร Page Views: 59

Continue reading