นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับกับ นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ที่ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2565 จากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการระดับประเทศไทย NCIT2023 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2023 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย . รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ —————————————– College of Computing, Prince of Songkla University Congratulations to Ms....

Continue reading

กิจกรรม Projection mapping : Guide of the zodiac (Comp)

  กิจกรรม Projection mapping : Guide of the zodiac (Comp)   วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-15.30 น. สถานที่ : ลานชั้น 1 อาคาร 6 ห้อง 6111 รายละเอียด: นิทรรศการเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของจักรราศีทั้ง 12 ราศีด้วยเทคโนโลยี Projection Mapping และ IoT ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมกับการนิทรรศการด้วยการใช้การ์ดแต่ละราศีแตะเครื่องสแกนเพื่อดูวิดีโอ Motion Graphic ของราศีที่ต้องการได้สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน กำหนดการกิจกรรม: การเข้าชมในแต่ละรอบใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที และจำกัดผู้เข้าชมในแต่ละรอบไม่เกิน 15 คน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน       ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: coc@phuket.psu.ac.th...

Continue reading

Special Lecture “Human and Object Detection with WiFi CSI” by Kiyota Hashimoto (PSU, SHU) and Hidekazu Yanagimoto (OMU)

Special Lecture "Human and Object Detection with WiFi CSI" by Kiyota Hashimoto (PSU, SHU) and Hidekazu Yanagimoto (OMU) .  Date: Monday 30 October 2023  Time: 10:30-12:00  Location: CoC Ideation Zone .  Recent WiFi technologies use CSI (Channel State Information) in order to stabilize signal transmissions against environmental conditions. CSI refers...

Continue reading

Huawei ICT Competition Thailand 2023-2024

Huawei ICT Competition Thailand เริ่มแล้ววันนี้ ! สำหรับน้องๆสาย Network, Cloud, และ Computing ชวนเพื่อนมารวมทีม ทีมละ 3 คน เพื่อสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และระดับโลก น้องๆที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2023-2024 รายละเอียดวิธีสมัครตามด้านล่าง 1. คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์ https://e.huawei.com/en/talent/ict-academy/… 2. Log in เข้าสู่ Huawei ID 3. เลือก Huawei ICT competition >>> Practice competition 4. เลือก Asia Pacific 5. Register กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 6. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนเเล้วกดคลิ๊ก...

Continue reading

Data Science 2023 Course by CITT อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย !!!!

 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที Data Science กับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อบรมออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น.    โครงการอบรมออนไลน์ฟรี !! สนับสนุนการอบรมโดย GBDi depa ร่วมกับ CITT สำหรับผู้ประกอบการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรมได้  Date: ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.   ผ่านทาง Application Form Online   https://forms.gle/B2EqLazBRpGFtZpLA ********หากผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมอบรม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว ทางผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการที่จัดโดยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ...

Continue reading

กิจกรรมของนักศึกษา CoC 2023

  กิจกรรมของนักศึกษา CoC 2023   วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ : 6108 - 6113 (อาคาร 6 ชั้น 1) รายละเอียด: กิจกรรมนันทนาการ จัดโดยพี่ ๆ นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์        1. กิจกรรม บิงโกแห่งโลกอนาคต   รายละเอียด: เล่นบิงโกผ่านคำ/ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขา ผู้เข้าร่วมเล่นเกม ต้องกดติดตามเพจของ CoC        2 กิจกรรม Basic UI Components and Code Racing...

Continue reading

กิจกรรม Board Game for Business (DBiz)

  กิจกรรม Board Game for Business   วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ : ห้อง Ideation Zone อาคาร 6 ชั้น 1 รายละเอียด: "Board Game for Business" คือ กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อความสนุกสนานและส่งเสริมการเรียนรู้ในบริบทของธุรกิจและองค์กร โดยใช้บอร์ดเกมและกฎเกมเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นี้ กิจกรรมนี้มักนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะทางธุรกิจ ได้แก่ การตัดสินใจ, การวางแผนกลยุทธ์, การทำงานเป็นทีม, และการจัดการทรัพยากร เป็นต้น สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน       ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: coc@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: College of Computing, PSU Phuket...

Continue reading

กิจกรรม Mobile Robot (DE)

  กิจกรรม Mobile Robot   วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 15.30 น. สถานที่ : 1302A (เช้า) - อาคาร 6 ชั้น 1 (บ่าย) รายละเอียด: กิจกรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษา ที่สนใจทดลองการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเดินของหุ่นยนต์เดินตามเส้น และแข่งขันจับเวลาเพื่อชิงเงินรางวัล   รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท   ขณะนี้จำนวนทีมที่สมัครได้ครบตามกำหนดแล้ว ขอขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม       ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณอาภากร...

Continue reading

กิจกรรมเปิดบ้าน CoC 2023 (CoC Open House 2023)

  กิจกรรมเปิดบ้าน CoC 2023 CoC Open House 2023   วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ : Onsite - Online รายละเอียด: แนะนำหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พูดคุยกับพี่ ๆ นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน กิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัล ณ ลานชั้น 1 ตึก 6 และสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live โดยจะเป็นการแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ของ CoC Open House 2023 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จัดโดยหลักสูตร หรือกิจกรรมของนักศึกษา         ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  0...

Continue reading

กิจกรรม Computing Youth Challenge #2023 (CYC#2023)

  กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 2023 Computing Youth Challenge #2023 (CYC#2023)   วันที่ : 16-17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 6.00 - 23.00 น. สถานที่ : Online รายละเอียด: ระบบตอบคำถามทางการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลแบบออนไลน์ เปิดให้เข้าใช้งานในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 6.00 - 23.00 น. ผู้ที่ตอบคำถามได้คะแนนตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จะได้รับ E-certificate และ มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมายจากกิจกรรม Computing Youth Challenge #2023 (CYC#2023)   >> คลิกเพื่อเข้าร่วมตอบคำถาม <<       ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:...

Continue reading