กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)

  กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)         เนื่องจาก จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกมีไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว   ทั้งนี้ กำหนดการใหม่ของกิจกรรมจะประกาศให้ทราบต่อไป   ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจและขออภัยที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมในครั้งนี้     Page Views: 250

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทุนการศึกษา ปริญญาตรี CoC 2564 รอบที่ 2 [เพิ่มเติม]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 [เพิ่มเติม]     >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษา ปี 2564 รอบที่ 2 [เพิ่มเติม] <<   Page Views: 85

Continue reading