เปิดรับสมัคร‼️ รอบ #Portfolio #TCAS67 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต

โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี              โครงการเด็กดีศรีปวช วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครแล้ว รอบ #Portfolio #TCAS67 Portfolio 1/1 รับสมัคร 14 ก.ย.-9 พ.ย. 66 1.โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี 2.โครงการเด็กดีศรีปวช. (น้องๆ ปวช.3 รีบนะจ๊ะ) . สมัครเล๊ยยยย กับ 4 สาขาต่อไปนี้ สาขาการคอมพิวเตอร์ ค่าเทอม 32,000 บาท <<วิทย์ คณิต, ศิลป์ คำนวณ GPAX: ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25 ปวช.ไม่ต่ำกว่า 2.75 ม.6...

Continue reading

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Special Talks “กว่าจะมีบริษัท 1,000 ล้าน ก็เจ๊งมาแล้ว 5 รอบ“

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Special Talks "กว่าจะมีบริษัท 1,000 ล้าน ก็เจ๊งมาแล้ว 5 รอบ" วิทยากร: คุณภาวินท์ สุทธพงษ์ CPO & Co-Founder บริษัท PRIMO บรรยาย 2 ภาษา ทั้งไทย & อังกฤษ   จัดขึ้นใน วันพุธ ที่ 20 กันยายน เวลา 13.30-16.30 น.ห้อง 5104A (ห้องฉายภาพยนตร์)  เริ่มลงทะเบียน 13.15 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 3 ชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา ประเภทที่ 6 กิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และทักษะที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ==================================================== Special Talks: “Before having a 1,000 million baht company,...

Continue reading

รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 2023 SIT-Sojo-OMU to Visit PSU Phuket

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเปิดรับสมัครนักศึกษารวมทั้งหมด 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่น ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับใบประกาศนียบัตร และได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น   คุณสมบัติผู้สมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทุกชั้นปี ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 35 คน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเตรียมตัวนำเสนอตนเอง/ความสามารถพิเศษ/โครงงานที่กำลังทำในรายวิชาในหลักสูตร/งานวิจัย/และเหตุผลที่อยากจะไปประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ คนละประมาณ 5 - 10 นาที ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคณะจะออกหนังสือลาเรียนโดยไม่ถือว่าขาดเรียน ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน ตามไฟล์แนบ   กำหนดการ ยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ https://rb.gy/lmm11 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ วันที่ 17 กันยายน 2566...

Continue reading

บริษัท เอ็กซ์เพรส ดาต้า จำกัด รับสมัคร Technical Support ,Network Engineer

บริษัท เอ็กซ์เพรส ดาต้า จำกัด ให้บริการไอทีโซลูชั่นเเบบครบวงจร ก่อตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 โดยมีจุดมุ่งหวังเพื่อให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้าระดับองค์กรด้วยการบริการหลังการขายที่ดีและการพัฒนาคุณภาพของสินค้า, การบริการ และทีมงานอย่างต่อเนื่องกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งโรงแรมชั้นนำ , บริษัท, โรงพยาบาล,สถาบันการศึกษา และสถานที่ราชการ ลักษณะงาน Technical Support Support ระบบอินเตอร์เน็ต, ออกแบบและติดตั้งงานโครงการ ระบบเน็ตเวิร์ก, ความปลอดภัยของเน็ตเวิร์ก, CCTV และตู้สาขาโทรศัพท์ PABX     ลักษณะงาน Network Engineer ติดตั้ง Internet, config router & Firewall, Support ระบบงานอินเตอร์เนต Firewall, VPN และประสานงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตกับลูกค้า คุณสมบัติ - เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี...

Continue reading

โควตาที่นั่งเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในรอบ TCAS 1/1 ปีการศึกษา 2567

 CoC ม.อ.ภูเก็ต   - ให้โควตาที่นั่งเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในรอบ TCAS 1/1 ปีการศึกษา 2567 -   รายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา   2. ระบบสมัครเข้าโครงการ   3. แบบฟอร์มสำหรับครูแนะแนวส่งรายชื่อ   4. กำหนดการตรวจสอบรายชื่อ       * เป็นการให้สิทธิ์ครูแนะแนวจากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดสอนในวิทยาเขตภูเก็ต และมีคุณสมบัติตรงกับสาขาวิชาที่กำหนด *   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 076-276028-9 Page Views: 419

Continue reading

โครงการ PSU Phuket Early Bird (รับ – เรียน ล่วงหน้า) ปีการศึกษา 2567

ด่วน เปิดรับสมัครแล้วว!! ตั้งแต่วันนี้ – 22 ต.ค 66 โครงการ PSU Phuket Early Bird (รับ - เรียน ล่วงหน้า) ปีการศึกษา 2567!! . สมัครเล๊ยยยย กับโครงการ PSU Phuket Early Bird ไม่มีค่าสมัคร ไม่ต้องใช้พอร์ต กับ 4 สาขาต่อไปนี้ สาขาการคอมพิวเตอร์ ค่าเทอม 32,000 บาท <<วิทย์ คณิต, ศิลป์ คำนวณ สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ ค่าเทอม 38,000 บาท เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 50% << วิทย์ คณิต สาขาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ค่าเทอม...

Continue reading

นักศึกษา CoC ได้รับเลือกเป็นตัวแทนในโครงการ 2023 Fall semester : GIST Exchange Program

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 1. นายธนกร ถนอมวงศ์ 2. นายพิทวัส ทดแทน ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แลกเปลี่ยนในโครงการ 2023 Fall semester : GIST Exchange Program ระว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 15 ธันวาคม 2566 ณ Gwangju Institute of Science and Technology สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ------------------------------------- College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus, congratulates Mr. Thanakorn Thanormwong...

Continue reading

ZEED 5G x YouTube Shorts ตามหาวัยซี้ดด 💚 มาแจ้งเกิดใน MV เพลงใหม่ “Calling you ของ PiXXiE”

ตัวตึงสายแดนซ์ ฟังทางนี้  ZEED 5G x YouTube Shorts ตามหาวัยซี้ดด  มาแจ้งเกิดใน MV เพลงใหม่ “Calling you ของ PiXXiE” ไม่ต้องไปออดิชั่นที่ไหน  แค่ร่วม Dance challenge กับเรา เล่นได้ทุกคนทุกค่าย ไม่มีข้อจำกัดเลยน้า มีรางวัลมินิ คอนเสิร์ต สำหรับคนที่ใช้ AIS ZEED ด้วย  #ZEEDcallingyou #AISZEED5G #PiXXiE ทำตามกติกาตามนี้เลย!!!!!! 1.เข้าฟีเจอร์ Shorts ใน YouTube และใช้ Official music เพลง Calling you ของ PiXXiE หรือเข้าไปดูวิธีการผ่านลิงก์นี้ https://m.ais.co.th/bnHodYQtV 2.Cover ท่าเต้นจาก PiXXiE โดยสามารถเต้นเดี่ยว เต้นคู่...

Continue reading