[ขยายเวลารับสมัคร] เชิญน้องๆ CoC ปี 2 – 4 ทุกสาขา เข้าร่วมกิจกรรม Retails Innovation Hackathon

เชิญน้องๆ CoC ปี 2 - 4 ทุกสาขา รวมกลุ่มกันทีมละไม่เกิน 8 คน   เข้าร่วมกิจกรรม  Retails Innovation Hackathon Highlight: - แก้โจทย์ธุรกิจจริง - เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ๋ตรง - Special coachs จาก Lotus’s IT - ชิงรางวัลใหญ่จาก Lotus’s IT กิจกรรมวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565   สมัครได้ที่ https://forms.gle/Fi4Lqk6GkMsLVDXi8 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  15 18 พฤษภาคม 2565   แต่ละกลุ่มควรมีทุกสาขาวิชา COMP, DE และ DBIZ หรือมี SKILLS:  Project...

Continue reading

กำหนดการ เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 >>  HTTPS://REG.PSU.AC.TH/REG/NEWS_GRADUATE.ASPX   กำหนดการถ่ายภาพหมู่วิทยาเขต ภูเก็ต / การสั่งจองภาพถ่าย (ภาพหมู่ และ ภาพรับฯ) >>  https://www.phuket.psu.ac.th/53374/   Page Views: 116

Continue reading

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จัดโครงการ “พี่สอน เพื่อน้องได้งาน” รุ่นที่ 3

โครงการ "พี่สอน เพื่อน้องได้งาน" รุ่นที่ 3    เพื่อเชิญชวนน้องๆนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือนักศึกษา ที่จบการศึกษาแล้ว และมีความสนใจทางด้าน IT เข้าร่วมอบรมกับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของ INETMS   สำหรับน้องๆนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 พฤษภาคม 2565   วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ทางด้าน IT ให้นักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้สามารถทำงานได้จริง 2. สร้างงานในต่างจังหวัด ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค ทำงานที่บ้านเกิด อากาศดี ส่งเสริมสถาบันครอบครัว   หลักสูตรที่อบรม (Online Training) 1. หลักสูตร Public Cloud 2. หลักสูตร Computer Security 3. หลักสูตร Robotic Process Automation  ...

Continue reading

คะแนนGAT/PAT เพื่อสมัคร TCAS65 รอบ 3 กับทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ว่าแต่ชุดข้อสอบ 85 GAT , P71 คณิต ,P72 มันคืออะไรน้าาาาา มาดูกันนนนน . ใครที่ต้องใช้คะแนนGAT/PAT เพื่อสมัคร TCAS65 รอบ 3 กับทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดเล๊ยยยย . สาขาการคอมพิวเตอร์ ใช้ข้อสอบชุด 85 GAT หรือ P71 สาขาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้ข้อสอบชุด 85 GAT สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้ข้อสอบชุด 85 GAT , P71 คณิต หรือ P72 วิทย์ สาขาการคอมพิวเตอร์ (ปวช.) ใช้ข้อสอบชุด 85 GAT หรือ P71 --------Follow us ----------...

Continue reading

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship ประจำปี 2022

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี  กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship ประจำปี 2022 ดังรายละเอียดตามนี้   วันรับสมัคร: 18 เม.ย. - 13 พ.ค.   ขยายเวลารับสมัครเป็นวันที่ 20 พ.ค. 2565 นี้      ช่องทางการสมัคร: https://careers.cimb.com/students/cimb-asean-scholarship CIMB ASEAN Scholarship  ให้อะไรบ้าง? Funding ทุนการศึกษาเต็มจำนวนซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด (ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ค่าเทอม การสอบต่าง ๆ) รวมถึงค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง Mentorship จัดหาพี่เลี้ยง ที่คอยให้คำปรึกษา แนะแนวการทำงานและโอกาสในการสร้างเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต คุณสมบัติ - เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษา หรือ เหลือระยะเวลาในการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ โท อย่างน้อย 1 ปี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา - มีผลคะแนนในการสอบประเมินผล หรือวัดผลเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย หรือ ระดับมหาวิทยาลัย อยู่ในเกณฑ์ดี - ไม่เป็นผู้ที่ได้รับ หรืออยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาหรือเงินสนับสนุนทางการศึกษาอื่นซึ่งมีเงื่อนไขผูกพัน...

Continue reading

อบรมฟรี !! ที่นั่งจำกัด เสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data ภายใต้หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปทุกหลักสูตร   กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data  ภายใต้หลักสูตร Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI รายละเอียดตามเอกสารแนบ   สมัครได้ที่ https://www.bigdata4youth.com/code พิมพ์รหัส PSU-Phuket   สิ่งที่จะได้รับ - อาหารว่าง อาหารกลางวัน - เอกสารประกอบการฝึกอบรม - ประกาศนียบัตร - เสื้อยืด   ความรู้ดี ๆ และฟรี ไม่ได้มีมาบ่อย ๆ  ยุคนี้ ใคร ๆ ก็ต้องรู้เรื่อง Big Data    กำหนดการอบรม Power BI...

Continue reading

College of Computing, Present :Study and research opportunities in United States + Technical Talk in IoT Security

  College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus Present   "Study and research opportunities in United States + Technical Talk in IoT Security"   Speaker: Assistant Professor Ivan de Oliviera Nunes University: Rochester Institute Technology       April 18, 2022  8:00pm-10:00pm (2 hours)   This talk features: - Information about opportunities...

Continue reading

แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 23 ก.พ. 2565แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19) Page Views: 94

Continue reading