ม.อ.ภูเก็ต รวมน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ทุกท่านสามารถร่วมแบ่งปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 เพื่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (รพ.สนามภูเก็ตแห่งที่ 2) ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขที่บัญชี: 565-3-02614-6 **ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้** บริจาคด้วยตนเองหรือบริจาคสิ่งของ ได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7627 6012-13 , 09 5421 4659 ส่งหลักฐานการโอนเงิน แจ้งชื่อ ที่อยู่ ได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู่ที่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 Page Views: 103

Continue reading

ม.อ.พร้อมส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์​ คณะแพทยศาสตร์​ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนาม​ 2​ ม.อ.ภูเก็ต

ม.อ.พร้อมส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์​ คณะแพทยศาสตร์​ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนาม​ 2​ ม.อ.ภูเก็ต รศ.ดร.พันธ์​ ทองชุมนุม​ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต​ กล่าวว่า​ หากเทียบจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่อื่นๆ แล้วถือว่าสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 ในจังหวัดภูเก็ตรุนแรงมากที่สุดในประเทศไทย ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันที่ 10 เมษายน​ 2563 มีจำนวน 170 คน เพื่อร่วมแก้ปัญหาดังกล่าวและแบ่งเบาภาระบุคลากรด้านสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ตจึงร่วมมือกันแก้ปัญหาในครั้งนี้ โดยคณะแพทยศาสตร์จะส่งทีมแพทย์ พยาบาล​ และผู้เกี่ยวข้องเต็มรูปแบบ (ทีม ม.อ. 100%) เข้ารักษา ดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสนาม 2 อาคารศูนย์กีฬา PSU​Phuket​ Sports​ Complex​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ วิทยาเขตภูเก็ต ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รศ.นพ.พุฒิศักดิ์...

Continue reading

ม.อ.ภูเก็ต รับมอบอุปกรณ์พร้อมตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2

10 เมษายน 2563 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบอุปกรณ์พื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ พร้อมเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน นายแพทย์เฉลิมพล สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รองศาสตราจารย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โดยอุปกรณ์ในการจัดตั้งพื้นที่โรงพยาบาลสนามสามารถรองรับได้ จำนวน 150 เตียง ตามแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การใช้พื้นที่บริเวณอาคารศูนย์กีฬา (PSU Phuket Sports Complex) จะถูกแบ่งพื้นที่ภายในอาคารอย่างชัดเจน ภายใต้มาตรฐานการควบคุมและป้องกัน COVID-19 https://www.phuket.psu.ac.th/15259/ Page Views: 97

Continue reading

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต โรงพยาบาลสนาม 2 พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4, นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต, นายแพทย์เฉลิมพล สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต,รองศาสตราจารย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์, นายชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่อาคารศูนย์กีฬา (PSU Phuket Sports Complex) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อตรวจดูการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต และร่วมประชุมรับทราบการดำเนินการ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 เมษายน 2563 ทั้งนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เพื่อใช้ในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต...

Continue reading

จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2

จากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางจังหวัดภูเก็ตจึงลงพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ณ อาคารศูนย์กีฬา SportComplex เพื่อเตรียมความพร้อม หากตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมเพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องจะมีการวางแผนร่วมกันในการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะมีการควบคุมบริเวณและมาตรการอื่นๆ อย่างเข้มงวดตามมาตรฐานทางการแพทย์   https://www.phuket.psu.ac.th/15027/ Page Views: 276

Continue reading

ทำไมต้อง Digital Business

️ทำไมต้อง Digital Business สายธุรกิจ นักคิด โดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีมีช่วยสนับสนุน เก่งคิด เก่งวิเคราะห์ เก่งขาย เก่งคอมฯ พร้อมพัฒนาให้หน่วยงานที่ทำ หรือธุรกิจตัวเองก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดดิจิทัล จบ DBiz ไม่มีตกงาน เป็นที่ต้องการของตลาดงาน สามารถทำงานได้ในทุกองค์กร สอนให้มองสถานการณ์รอบตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์ และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เรียนรู้ผ่านสื่อจำลองการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย เช่น โปรแกรมจำลองระบบการจัดการทรัพยากร เกมกระดาน เป็นต้น บ่มเพาะแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ให้สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้ #อยากเรียนคอมฯต้องวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ #ม.อ.ภูเก็ต #ทีมCoC #ทีมPSUPhuket #CoCTCASรอบ2ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ Page Views: 258

Continue reading

ทำไมต้อง Digital Engineering

ทำไมต้อง Digital Engineering️🥰 ✅นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงจากการทำโครงงานและสถานการณ์จริง ✅หลักสูตรมีความเป็นนานาชาติ มุ่งเน้นศึกษาด้านการพัฒนาซอร์ฟแวร์ ระบบเครือข่ายและความมั่นคง ระบบสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) ✅หลักสูตรมีความสอดคล้องกับนโยบายพัฒนากำลังคนของประเทศทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ✅เป็นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ✅มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกงาน และทำงานในต่างประเทศ ✅ผลิตนักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายในองค์กร สามารถออกแบบระบบเครือข่าย การบริหารจัดการ การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์, สามารถทำงาน devops หรือเป็นนักพัฒนาที่มีความรู้ในการทดสอบติดตั้งระบบให้กับลูกค้า ✅เป็นสาขาทีตอบโจทย์ความต้องการนักพัฒนาและคนที่มีความสามารถทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในคนเดียวกัน #อยากเรียนคอมฯต้องวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ #ม.อ.ภูเก็ต #ทีมCoC #ทีมPSUPhuket #CoCTCASรอบ2ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ Page Views: 399

Continue reading

ทำไมต้อง Computing (สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์)

ทำไมต้อง Computing (สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์) !!🥰 ✅มีเนื้อหาวิชาทันสมัยที่ตลาดต้องการ เช่น การออกแบบสื่อดิจิทัล วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ✅สามารถเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดของตนเองได้หลากหลาย เช่น การพัฒนาเว็บ ระบบเครือข่าย ✅มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่พร้อมให้แก่นักศึกษาได้ลงมือและปฏิบัติจริง ✅อาจารย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญในสาขาของตนเองสูง (วุฒิปริญญาเอกเกือบทั้งหมด) ✅มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกงาน และทำงานในต่างประเทศ ✅เป็นสาขาที่ครอบคลุมความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน #อยากเรียนคอมฯต้องวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ #ม.อ.ภูเก็ต #ทีมCoC #ทีมPSUPhuket #CoCTCASรอบ2ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ Page Views: 428

Continue reading

อาจารย์ และนักศึกษา CoC นำเสนอระบบ Diarrhea Delivery Express (D2X)

ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 15.00 น. – 20.30 น. ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ อาจารย์ ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นายอิสมาแอ หามะ 5935512030 และ นายณัฐพล เหลือแก้ว 5935512004 นักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ภก.ชัชรินทร์ แสงผะกาย ผู้จัดการบริษัท เมดิเซอร์ว่า จำกัด ได้นำเสนอระบบ Diarrhea Delivery Express (D2X) ให้กับ ศาสตราจารย์ นพ.วิปร วิประกษิต จากโรงพยาบาลศิริราช ณ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าระบบจะถูกพัฒนาเป็นต้นแบบ เพื่อเตรียมไปใช้งานต่อในอนาคต ลดการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ Page Views: 177

Continue reading