ร่วมลุ้นรางวัล … เข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 2

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต สุ่มแจกของที่ระลึก สำหรับผู้สมัคร Super AI Engineer Season 2 เท่านั้น !! 🔥 . กติกา📍 1. กดแชร์ลิงก์ https://www.facebook.com/cocpsuphuket/photos/a.501505776889922/1469306710109819/ ใน Facebook และตั้งค่าเป็นสาธารณะ 2. Capture หน้าจอเป็นหลักฐาน การสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่คอมเม้นใต้โพสต์ใน Facebook : https://www.facebook.com/cocpsuphuket/photos/a.501505776889922/1469306710109819/ 3. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น . หมดเขตวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/cocpsuphuket/...

Continue reading

The College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus provides a limited number of scholarships to eligible current CoC students.

The College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus provides a limited number of scholarships to eligible current CoC students. Details in the attached file. scholarship application link https://forms.gle/ZLdjGgu8KosM3tQB7 The selected candidates shall be contacted for an interview on Wednesday, 22 September 2021   Page Views: 180

Continue reading

โครงการเด็กดีศรี ปวช. เพื่อรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณคุณอรวรรณ ประตูใหญ่ 0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา) 0 7627 6046 orawan.pr@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: College of Computing, psu phuket campus   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> สมัครเรียน <<   Page Views: 1,138

Continue reading

โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณคุณอรวรรณ ประตูใหญ่ 0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา) 0 7627 6046 orawan.pr@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: College of Computing, psu phuket campus   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> สมัครเรียน <<   Page Views: 838

Continue reading

โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณคุณอรวรรณ ประตูใหญ่ 0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา) 0 7627 6046 orawan.pr@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: College of Computing, psu phuket campus >> สมัครเรียน << รายละเอีดเพิ่มเติม   Page Views: 2,293

Continue reading

โครงการโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ MOU ( TCAS 65 1/1 และ 1/2)

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> สมัครเรียน << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณคุณอรวรรณ ประตูใหญ่ 0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา) 0 7627 6046 orawan.pr@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: College of Computing, psu phuket campus รายละเอีดเพิ่มเติม   Page Views: 2,495

Continue reading

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 COVID-19-PHUKET-Guide-for-teaching Page Views: 480

Continue reading