[ประชาสัมพันธ์] โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 4 (New Regional Startups)

“เพียงแค่คุณกล้าคิด ธุรกิจก็ไม่ใช่เรื่องยาก” อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เฟ้นหาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วม โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 4 (New Regional Startups) เพื่อรับทุนเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาท . เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาแล้ว/Startups/SMEs ที่มีแนวคิดธุรกิจ และพร้อมต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทีมกัน 2-5 คน/ทีม ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 66 . กำหนดการ รับสมัคร และส่ง VDO รับสมัคร: วันนี้ – 20 มี.ค. 66 ลิงค์รับสมัคร: https://forms.gle/BQD7oySHrVKogmg26 ส่ง VDO: psuseda@gmail.com . ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 24...

Continue reading

[ประชาสัมพันธ์] โครงการ Experiential Learning Program (ELP Program)

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ขอแค่มีความสนใจ (Interest) หรือมีไอเดีย(Idea) หรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ(Prototype) ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ พร้อมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการได้ไปต่างประเทศภายใต้โครงการ Experiential Learning Program (ELP Program) . คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 3. มีความมุ่งมั่นอยากเป็นผู้ประกอบการ . Timeline กิจกรรม  เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 3 มี.ค.66      Iink สมัคร : https://forms.gle/7xMypm6ZAthXE8y37  คัดเลือกใบสมัครและประกาศรายชื่อ : 7 มี.ค.66  สัมภาษณ์ : 13 มี.ค.66  Bootcamp PSU : 25 – 26 มี.ค.66 @ม.อ.หาดใหญ่  Pitching...

Continue reading

You’re invited to join the PSU Virtual Visiting Professor “Fundamentals of European Business” by Prof. Steven Conquy, Toulouse, France

You’re invited to join the PSU Virtual Visiting Professor “Fundamentals of European Business” by Prof. Steven Conquy, Toulouse, France Date: 22 February 2023 Time: 14:00-16:00 Location: Zoom, College of Computing, Prince of Songkla University Phuket Thailand (Link Zoom will be announced) **Remark: The student will get 2 hours for Y2,...

Continue reading

special talk “From Computational Models for Musicology to Music Models for Speech Visualization”

Topic : You’re invited to join the special talk “From Computational Models for Musicology to Music Models for Speech Visualization” You’re invited to join the special talk “From Computational Models for Musicology to Music Models for Speech Visualization” by Evgeny Pyshkin, Senior Associate Professor, Ph.D., University of Aizu, Japan https://u-aizu.ac.jp/~pyshe/...

Continue reading

Digital Economy Enlightenment – เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล #3 2565

กิจกรรมเปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment 3 #2565 กิจกรรมอบรมความรู้ด้านนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและแข่งขันเกมจำลองธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และการวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 71

Continue reading