เปิดรับสมัครแล้ว! OIC INSURTECH AWARD 2023

เปิดรับสมัครแล้ว! OIC INSURTECH AWARD 2023 . หากคุณคือ “นักนวัตกรรมประกันภัย” ที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานพร้อมกับชิงความเป็นหนึ่งระดับประเทศ อย่ารอช้า… . เปิดรับสมัครแล้ว! กับการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมประกันภัยระดับประเทศ OIC INSURTECH AWARD 2023 ภายใต้หัวข้อ “ASCENDING TO THE INSURTECH UNIVERSE” ทะยานสู่จักรวาลโลกแห่งประกันภัย .  มาทะยานสู่จักรวาลโลกแห่งประกันภัยไปด้วยกัน เพื่อชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัล และกิจกรรมอื่น ๆ อีกเพียบ! .  นักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ สามารถ .  สมัครและเข้าคอร์สออนไลน์ได้ที่ www.oicinsurtechaward.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email : cit@oic.or.th .  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 11...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ นายนิกกี้ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ นายนิกกี้ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภูมิภาค เข้าสู่รอบระดับประเทศ ในโครงการ Experiential Learning Program for University Student Entrepreneurs:ELP Program Page Views: 44

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMAKE) ร่วมจัดโครงการ Arduino Student Kit “2023 Project Innovator Competition”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMAKE) ร่วมจัดโครงการ Arduino Student Kit “2023 Project Innovator Competition” ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMAKE) จัดโครงการ อบรมด้วยชุดอุปกรณ์ Arduino Student Kit ณ ตึก 7 ชั้น 5 ห้องประชุมเจ้าฟ้า โครงการอบรมเพื่อการแข่งขันด้วยชุดอุปกรณ์ Arduino Student Kit “2023 Project Innovator Competition” เกิดจากความร่วมมือของการวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต (CoC-PSU) จัดโครงการบรรยายส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต (CoC-PSU) จัดโครงการบรรยายส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการบรรยายส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ณ ห้องประชุม 6202 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัชชา กองโกย พยาบาลนักจิตวิทยา หัวหน้างานกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และ คุณปรียนันท์ โชติสกุล นักจิตวิทยาคลินิก จากโรงพยาบาลป่าตอง มาให้ความรู้ คำแนะนำ การป้องกัน และการจัดการกับภาวะซึมเศร้าให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า พัฒนาทักษะการสื่อสาร และส่งเสริมสุขภาวะผู้โรคซึมเศร้าเบื้องต้นได้   Page Views: 28

Continue reading

CoC-PSU ร่วมมือกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดค่ายเพาะกล้าคนเก่งด้าน IoTs และธุรกิจผ่านเกม ให้นักเรียนในโครงการ SMTE

CoC-PSU ร่วมมือกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดค่ายเพาะกล้าคนเก่งด้าน IoTs และธุรกิจผ่านเกม ให้นักเรียนในโครงการ SMTE ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดค่ายเพาะกล้าคนเก่งด้าน IoTs และธุรกิจผ่านเกม ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ประกอบด้วยหัวข้อ IoTs โดยมี อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาทีเป็นวิทยากร และหัวข้อเรียนรู้ธุรกิจด้วย Simulation Game โดยมี อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิฐ์ และ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ เป็นวิทยากร โครงการดังกล่าว มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกว่า 70 คน Page Views: 109

Continue reading

คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศโครเอเชีย และออสเตรีย

คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศโครเอเชีย และออสเตรีย ระหว่างวันที่ 10-17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเดินทางหารือความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัย ผ่านกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และความร่วมมือในโครงการ Erasmus+ กับ มหาวิทยาลัยนอร์ท (University North) ประเทศโครเอเชีย, Johannes Kepler University Linz และ Technical University of Vienna ประเทศออสเตรีย Page Views: 27

Continue reading

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ และตำแหน่งงานสำหรับสหกิจศึกษา

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ และตำแหน่งงานสำหรับสหกิจศึกษา แก่น้องๆ นิสิต นักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดงานแต่ละตำแหน่ง ตามไฟล์แนบ) เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายทีมและเปิดรับพนักงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก จึงรบกวนอาจารย์ช่วยส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ในน้องๆ นิสิตจบใหม่ และที่จบการศึกษาไปแล้วให้ทราบด้วยนะคะ   โดยตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครงาน มีดังนี้ Software Engineer (Java Programmer) - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ System Analyst - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี Mobile Developer - ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ใน Platform iOS,  Android หรือ Cross Platform Software Sales - ประสบการณ์ 1-3 ปี Software Tester (QA) - ประสบการณ์ 1-3 ปี และสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสหกิจศึกษา (มีเบี้ยเลี้ยง) มีดังนี้ Software Engineer...

Continue reading

บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดจัด โครงการ Huawei Seeds for the Future ประจำปี พ.ศ. 2566 (2023)

บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดจัด โครงการ Huawei Seeds for the Future ประจำปี พ.ศ. 2566 (2023) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ที่จะถึงนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจทางด้าน Technologies Digitalization และ Innovation ผ่านการเรียนรู้แบบกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมทำโครงงานกับบริษัทฯ โดยนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ในการสมัครงานต่อไปในอนาคต Page Views: 213

Continue reading