กิจกรรมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)

กิจกรรมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)#2564   Highlight:  พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดซับซ้อนอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์   เรียนฟรี!! จำนวน 30 ชั่วโมง วันที่  15, 22, 29 มกราคม 2565 5, 12 กุมภาพันธ์ 2565  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านโปรแกรม Zoom   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรและเก็บชั่วโมงกิจรรมมาเทียบเป็นหน่วยกิตสะสม ในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ (สำหรับนักเรียน ม.6 และ ปวช.3)     เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565  >> สมัครเลย  << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 076-276-000 (ต่อ...

Continue reading

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564   รายละเอียดการรับสมัคร Website >> มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ Page Views: 198

Continue reading

Change Your Thoughts, Change Your Life -คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน

กิจกรรม คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) #2564   Highlight:  พัฒนากระบวนการคิดและฝึกการคิดเชิงระบบ  ฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดบวก ฝึกการจัดระบบงานและจัดลำดับความสำคัญของงาน บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้   เรียนฟรี!! วันที่  18-19, 25-26 ธันวาคม 2564 เรียนและฝึกปฏิบัติออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 20-24 ธันวาคม 2564 เรียนและทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านระบบ PSU MOOC 27-28 ธันวาคม 2564 เรียนและทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านระบบ PSU MOOC   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรและเก็บชั่วโมงกิจรรมมาเทียบเป็นหน่วยกิตสะสม ในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ (สำหรับนักเรียน ม.6 และ ปวช.3)     เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม...

Continue reading

“PSU-RMIT Cybersecurity Symposium 2021”

"PSU-RMIT Cybersecurity Symposium 2021" . A series of four cybersecurity talks by US industry on various cybersecurity-related topics. 22 November 2021 . Topics : Self-Sovereign Identities in the Era of the World Wide Flow (WWF) & Hyperconnectivity By Ingy Youssef Essential Threat Hunting Skills For Everyone By Keatron Evans Hacking...

Continue reading

กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Enlightenment)

กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Enlightenment) #2564 กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล  (Digital Economy Enlightenment) Hilight - เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และโลกการเงินดิจิทัล - Workshop ผ่านโปรแกรมจำลองบริหารธุรกิจ และตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล - เทียบเป็นหน่วยกิตสะสมได้   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  >> สมัครเลย  << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 076-276-000 (ต่อ 6120) 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket...

Continue reading

วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 Super AI Engineer Season 2 หัวข้อ Basic Web App with Deep Learning และ Data Science and Its Applications for Tourism

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ โครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดกิจกรรม "คลินิกเสริมประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Clinic)" . วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 - 19.30 น. หัวข้อ Basic Web App with Deep Learning วิทยากร: ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . เวลา 20.00 - 21.30 น. หัวข้อ Data Science and Its Applications for Tourism...

Continue reading

💻วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ โครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดกิจกรรม “คลินิกเสริมประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Clinic)” 🔥

💻วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ โครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดกิจกรรม "คลินิกเสริมประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Clinic)" 🔥 . 📆วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ⏰เวลา18.00 - 19.30 น. 📝หัวข้อ Newbie for Robotics and Its Applications 💁‍♂️วิทยากร... 👉อ.ยศวีย์ แก้วมณี จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 👉ผศ.ดร.สุภชัย วงศ์บุณยง จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 👉ดร.บุรวิช ภมรนาค จาก University of Applied Science Osnabrück, Germany...

Continue reading

Computing Youth Challenge#4 (CYC#4)

  Computing Youth Challenge#4 (CYC#4) การตอบคำถามทางการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 4   Computing Youth Challenge#4 (CYC#4) ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบคำถามทางการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 - 23.00 น. ผู้ที่ตอบคำถามได้คะแนนตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จะได้รับ E-certificate และมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมายจากโครงการ Computing Youth Challenge#4 (CYC#4)   >> CliCk !! เพื่อร่วมตอบคำถามและมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล

Continue reading

Computing Talks

  Computing Talks : Com-P Teacher ชวนคุย!   Computing Talks: Comp Teacher ชวนคุย! คณาจารย์สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ชวนมาคุย Digital Media คืออะไร ? AI (Artificial intelligence), Big Data ที่ได้ยินบ่อย ๆ คืออะไร แล้วนำไปสู่วิชาชีพในอนาคตได้อย่างไร มาหาคำตอบกันได้ในกิจกรรม Computing Talks   เวลา :  14.00 - 15.00 น.   ช่องทาง: ถ่ายทอดสดผ่าน FB Fanpage :  College of Computing, PSU Phuket Campus.  ...

Continue reading

Block Code: เกมเขาวงกต การแข่งขันแก้ปัญหาเขาวงกต ! #2021

  Block Code: เกมเขาวงกต การแข่งขันแก้ปัญหาเขาวงกต !   Block Code: เกมเขาวงกต การแข่งขันแก้ปัญหาเขาวงกต !  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมใด ๆ น้อง ๆ เล่นได้ทุกเพศทุกวัย ! ตั้งแต่ระดับประถม จนกระทั่งผู้ปกครองก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ผ่านช่องทางออนไลน์   เวลา :  09.00-15.30 น. (เกมเริ่มเล่นใหม่ทุกชั่วโมง)   ช่องทางออนไลน์: Google Meet : https://meet.google.com/dfm-ukkf-ibo   รายละเอียด : นักเรียน และผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาเล่นเกมเขาวงกต เพื่อชิงของรางวัล ได้โดยทุกชั่วโมง ระหว่าง 9.00-15.00 น. จะมีบุคลากรของวิทยาลัย แนะนำวิธีการเล่น และจัดแข่งขันแก้ปัญหาเขาวงกต เกมเขาวงกตนี้ผู้เล่นจะต้องลากกล่องคำสั่งเพื่อสั่งให้ตัวละครเดินออกจากเขาวงกตให้ได้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมใด...

Continue reading