กิจกรรม Mobile Robot #2022

  กิจกรรม Mobile Robot หลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล   วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา: 09.00 - 15.30 สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ 1302A (เช้า) และบริเวณชั้น 1 อาคาร 6 (บ่าย) รายละเอียด: กิจกรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า แนะนำพื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกทดลองด้วยอุปกรณ์จริงในห้องปฏิบัติการ ทดลองเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์เดินตามเส้น และแข่งขันจับเวลา สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/pAvTt5XjcYN5XMoD6       ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณเสาวนีย์ เพชรศรีสังข์ 0 7627 6000 ต่อ 6104 0 7627 6046 coc@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th...

Continue reading

กิจกรรม Board Game for Business #2022

  กิจกรรม Board Game for Business หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล   วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา: 09.00-15.30 น. สถานที่ : ห้อง Ideation zone ชั้น 1 อาคาร 6  รายละเอียด:   - Board Game for Business เป็นเกมที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจหลักการสำคัญเกี่ยวกับการวางแผน การคิดวิเคราะห์สำหรับธุรกิจ- กิจกรรมนี้ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องอยู่ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเกมมีผู้เล่นอย่างน้อย 3-4 คน         ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณเกวลิน วรรณพรหม 0 7627 6000...

Continue reading

กิจกรรม CoC Open House #2022

  CoC Open House Hybrid   วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา: 09.00-16.00 น. รายละเอียด:   1.1 CoC Open House (Onsite) พบกัน ณ ลานชั้น 1 อาคาร 6 จะเป็นบูธแนะนำหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เรียนที่นี่ เรียนไปแล้ว ทำอะไรได้บ้าง พร้อมช่องทางการรับสมัครเข้าเรียนกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ รู้จัก Mobile Robot นิทรรศการผลงานนักศึกษา Computing (Digital Media) และกิจกรรมแจกของรางวัล   1.2 CoC Open House (Online) รับชม Live ผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ ไลฟ์สดพูดคุยกับพี่ๆ นักศึกษา...

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Data Science ก่อนเปิดเทอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น

คอร์สอบรมระยะสั้น Data Science ก่อนเปิดเทอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   เรียนฟรี มีอาหารกลางวันและขนมเบรกทั้ง 3 วัน   วันที่ 1 Design Thinking Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คิดเร็ว ทำเร็ว เข้าถึงใจลูกค้า วันที่ 2 Data Analysis เรียนรู้การประมวลผลข้อมูลอย่างง่าย เล่นข้อมูลได้ ใช้ข้อมูลเป็น วันที่ 3 Machine Learning เรียนรู้ machine learning...

Continue reading

We Are hiring software engineer

Job Advertisement in LinkedIn : (6) Software Engineer | Amdocs | LinkedIn   Software Engineer Location : Dindaeng, Bangkok City, Thailand     Who are we? Amdocs helps those who build the future to make it amazing. With our market-leading portfolio of software products and services, we unlock our customers’...

Continue reading

รวมขั้นตอนการสมัคร TCAS1/1

  สมัครฟรี !!! ผ่านระบบออนไลน์ วันนี้ – 8 พ.ย. 65 สมัครง่าย ๆ แค่ทำตามนี้ . สมัครที่ https://admissions.phuket.psu.ac.th/apply/ **ม.6 เกรด 2.25 ขึ้นไป เลือก โครงการ ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี **ปวช.3 เกรด 2.75 ขึ้นไป เลือก โครงการเด็กดีศรี ปวช. . สาขาที่เปิดรับสมัคร 1. สาขาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาไทย จบแล้วได้วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2. สาขาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ จบแล้วได้วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3. สาขาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ จบแล้วได้วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต . #สาขาวิศวกรรมดิจิทัล #วิศวะคอม...

Continue reading

CoC x PSU Phuket Education Fairs #2

WOW!!!! #TCAS66 #DEK66 10.30_18.00 เจอกันนนน   อังคาร 4 ต.ค. 2565 @เซ็นทรัลหาดใหญ่ ณ ลานชั้น2  พุธ 5 ต.ค. 2565 @โรบินสันตรัง ณ ลานชั้น1  อังคาร 11 ต.ค. 2565 @โลตัสสุราษฎร์ธานี ณ ลานชั้น1  พุธ 12 ต.ค. 2565 @เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช ณ ลานชั้น2  พุธ 19 ต.ค. 2565 @โลตัสกระบี่ ณ ลานชั้น2  21-23 ต.ค. 2565 งาน Dek D Addmission Fair ไบเทค บางนา บูธ EH98...

Continue reading

ทีมนักวิจัย AI-TaSI ได้รับทุนวิจัยมูลค่า 3,000,000 บาท จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทีมนักวิจัยของศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center: AI-TaSI) ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ การส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)จำนวน 3,000,000 บาท ภายใต้ 2 โครงการย่อยคือ 1. ระบบจำแนกข้อความทางประวัติศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์: กรณีศึกษา ดินแดนสุวรรณภูมิ 2. แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาเส้นทางข้ามคำบสมุทรจังหวัดระนองและชุมพร โดยนักวิจัยของศูนย์ฯ ประกอบด้วย 1. ดร.กาญจนา เหล่าเส็น 2. ดร.อดิศักดิ์ อินทนา 3. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ โครงการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุด “การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สู่จักรวาลนฤมิตร (Artificial Intelligent Platform Development for Metaverse Historical Tourism: AI-MHT)” ซึ่งได้ได้รับทุนสนับสนุนทั้งหมดจำนวน...

Continue reading