กิจกรรมของนักศึกษา CoC 2023

  กิจกรรมของนักศึกษา CoC 2023   วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ : 6108 - 6113 (อาคาร 6 ชั้น 1) รายละเอียด: กิจกรรมนันทนาการ จัดโดยพี่ ๆ นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์        1. กิจกรรม บิงโกแห่งโลกอนาคต   รายละเอียด: เล่นบิงโกผ่านคำ/ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขา ผู้เข้าร่วมเล่นเกม ต้องกดติดตามเพจของ CoC        2 กิจกรรม Basic UI Components and Code Racing...

Continue reading

กิจกรรม Board Game for Business (DBiz)

  กิจกรรม Board Game for Business   วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ : ห้อง Ideation Zone อาคาร 6 ชั้น 1 รายละเอียด: "Board Game for Business" คือ กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อความสนุกสนานและส่งเสริมการเรียนรู้ในบริบทของธุรกิจและองค์กร โดยใช้บอร์ดเกมและกฎเกมเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นี้ กิจกรรมนี้มักนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะทางธุรกิจ ได้แก่ การตัดสินใจ, การวางแผนกลยุทธ์, การทำงานเป็นทีม, และการจัดการทรัพยากร เป็นต้น สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน       ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: coc@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: College of Computing, PSU Phuket...

Continue reading

กิจกรรม Mobile Robot (DE)

  กิจกรรม Mobile Robot   วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 15.30 น. สถานที่ : 1302A (เช้า) - อาคาร 6 ชั้น 1 (บ่าย) รายละเอียด: กิจกรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษา ที่สนใจทดลองการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเดินของหุ่นยนต์เดินตามเส้น และแข่งขันจับเวลาเพื่อชิงเงินรางวัล   รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท   ขณะนี้จำนวนทีมที่สมัครได้ครบตามกำหนดแล้ว ขอขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม       ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณอาภากร...

Continue reading

กิจกรรมเปิดบ้าน CoC 2023 (CoC Open House 2023)

  กิจกรรมเปิดบ้าน CoC 2023 CoC Open House 2023   วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ : Onsite - Online รายละเอียด: แนะนำหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พูดคุยกับพี่ ๆ นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน กิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัล ณ ลานชั้น 1 ตึก 6 และสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live โดยจะเป็นการแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ของ CoC Open House 2023 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จัดโดยหลักสูตร หรือกิจกรรมของนักศึกษา         ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  0...

Continue reading

กิจกรรม Computing Youth Challenge #2023 (CYC#2023)

  กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 2023 Computing Youth Challenge #2023 (CYC#2023)   วันที่ : 16-17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 6.00 - 23.00 น. สถานที่ : Online รายละเอียด: ระบบตอบคำถามทางการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลแบบออนไลน์ เปิดให้เข้าใช้งานในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 6.00 - 23.00 น. ผู้ที่ตอบคำถามได้คะแนนตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จะได้รับ E-certificate และ มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมายจากกิจกรรม Computing Youth Challenge #2023 (CYC#2023)   >> คลิกเพื่อเข้าร่วมตอบคำถาม <<       ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:...

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรมฉลาดซื้อฉลาดใช้ (Choose Wisely Live Well) #Dek67

กิจกรรมฉลาดซื้อฉลาดใช้ (Choose Wisely Live Well) #Dek67 Highlight   สามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของสินค้าและบริการแต่ละชนิดได้ รู้จักคิด วิเคราะห์ และตั้งสมมุติฐาน ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่คนทั่วไปใช้ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด รู้จักการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลมาทวนสอบ สมมุติฐานที่ตั้งไว้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์ปัจจัยเชิงลึกในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัว กับปัจจัยที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า คนต่างเพศ อายุ หรือมีกิจกรรมยามว่างต่างกัน จะมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการหนึ่ง ๆ ต่างกัน รู้และแนะนำผู้อื่น เกี่ยวกับการใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ อย่างฉลาด และปลอดภัยได้   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046...

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรมคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) #Dek67

กิจกรรมคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) #Dek67 Highlight   พัฒนากระบวนการคิดและฝึกการคิดเชิงระบบ ฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดบวก ฝึกการจัดระบบงานและจัดลำดับความสำคัญของงาน บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 128

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรม Introduction to Digital Engineering #Dek67

กิจกรรม Introduction to Digital Engineering #Dek67 Highlight   แนะนำสาขาวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) Workshop: Low code programming Workshop: Computer Security Workshop: IoT Simulation เทียบเป็นหน่วยกิตสะสมได้   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page...

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรม คนกล้าท้าอีสปอร์ต (CoC E-Sport Challenge) #Dek67

กิจกรรมคนกล้าท้าอีสปอร์ต (CoC E-Sport Challenge) #Dek67 Highlight   แนะนำเทคนิคและฝึกฝนทักษะการเล่นเกม ฝึกฝนทักษะการเล่นเกมและจัดตารางแข่งขันอีสปอร์ต   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 132

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรมคิดคร่อมกรอบ CrOM Thinking: Creative and Open Minded Thinking #Dek67

กิจกรรมเปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment 4 #Dek67 Highlight   การคิดในกรอบหลักการ การคิดนอกกรอบหลักการ การคิดคร่อมกรอบ การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การสร้างความคิดคร่อมกรอบอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 84

Continue reading