กิจกรรมเปิดบ้าน CoC 2023 (CoC Open House 2023)

  กิจกรรมเปิดบ้าน CoC 2023 CoC Open House 2023   วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ : Onsite - Online รายละเอียด: แนะนำหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พูดคุยกับพี่ ๆ นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน กิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัล ณ ลานชั้น 1 ตึก 6 และสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live โดยจะเป็นการแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ของ CoC Open House 2023 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จัดโดยหลักสูตร หรือกิจกรรมของนักศึกษา         ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  0...

Continue reading

กิจกรรม Computing Youth Challenge #2023 (CYC#2023)

  กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 2023 Computing Youth Challenge #2023 (CYC#2023)   วันที่ : 16-17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 6.00 - 23.00 น. สถานที่ : Online รายละเอียด: ระบบตอบคำถามทางการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลแบบออนไลน์ เปิดให้เข้าใช้งานในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 6.00 - 23.00 น. ผู้ที่ตอบคำถามได้คะแนนตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จะได้รับ E-certificate และ มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมายจากกิจกรรม Computing Youth Challenge #2023 (CYC#2023)   >> คลิกเพื่อเข้าร่วมตอบคำถาม <<       ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:...

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรมฉลาดซื้อฉลาดใช้ (Choose Wisely Live Well) #Dek67

กิจกรรมฉลาดซื้อฉลาดใช้ (Choose Wisely Live Well) #Dek67 Highlight   สามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของสินค้าและบริการแต่ละชนิดได้ รู้จักคิด วิเคราะห์ และตั้งสมมุติฐาน ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่คนทั่วไปใช้ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด รู้จักการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลมาทวนสอบ สมมุติฐานที่ตั้งไว้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์ปัจจัยเชิงลึกในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัว กับปัจจัยที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า คนต่างเพศ อายุ หรือมีกิจกรรมยามว่างต่างกัน จะมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการหนึ่ง ๆ ต่างกัน รู้และแนะนำผู้อื่น เกี่ยวกับการใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ อย่างฉลาด และปลอดภัยได้   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046...

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรมคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) #Dek67

กิจกรรมคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) #Dek67 Highlight   พัฒนากระบวนการคิดและฝึกการคิดเชิงระบบ ฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดบวก ฝึกการจัดระบบงานและจัดลำดับความสำคัญของงาน บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 143

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรม Introduction to Digital Engineering #Dek67

กิจกรรม Introduction to Digital Engineering #Dek67 Highlight   แนะนำสาขาวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) Workshop: Low code programming Workshop: Computer Security Workshop: IoT Simulation เทียบเป็นหน่วยกิตสะสมได้   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page...

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรม คนกล้าท้าอีสปอร์ต (CoC E-Sport Challenge) #Dek67

กิจกรรมคนกล้าท้าอีสปอร์ต (CoC E-Sport Challenge) #Dek67 Highlight   แนะนำเทคนิคและฝึกฝนทักษะการเล่นเกม ฝึกฝนทักษะการเล่นเกมและจัดตารางแข่งขันอีสปอร์ต   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 141

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรมคิดคร่อมกรอบ CrOM Thinking: Creative and Open Minded Thinking #Dek67

กิจกรรมเปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment 4 #Dek67 Highlight   การคิดในกรอบหลักการ การคิดนอกกรอบหลักการ การคิดคร่อมกรอบ การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การสร้างความคิดคร่อมกรอบอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 89

Continue reading

ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรม Digital Economy Enlightenment – เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล #Dek67

กิจกรรมเปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment 4 #Dek67 Highlight   เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และโลกการเงินดิจิทัล Workshop ผ่านโปรแกรมจำลองบริหารธุรกิจ และตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล เทียบเป็นหน่วยกิตสะสมได้   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 130

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล ได้รับรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่นในงาน Emerald Literati Awards ประจำปี 2023

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล ได้รับรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่นในงาน Emerald Literati Awards ประจำปี 2023 คัดเลือกโดยทีมบรรณาธิการของวารสาร The Learning Organisation ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติในเครือของ Emerald Publishing . College of Computing, PSU Phuket congratulates Dr. Nattaya Chamtithigul who received an award for Outstanding Reviewer in the 2023 Emerald Literati Awards, selected by the editorial team of The Learning Organization....

Continue reading

CoC x PSU Phuket On Tour ออกเดินทางรับสมัคร #Dek67***นอกสถานที่*** #TCAS67 รอบที่ 1/1

WOW!!!! #TCAS67#DEK67 TCAS 1/1 รอบ Portfolio เจอกันนนน   อังคาร 17 ต.ค. 2566 @ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม จ.ยะลา พฤหัสบดี 19 ต.ค. 2566 @ศูนย์การค้าเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา เสาร์ 21 ต.ค. 2566 @ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.นครศรีธรรมราช จันทร์ 23 ต.ค. 2566 @ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาสุราษฎร์ธานี พุธ 25 ต.ค. 2566 @ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง ศุกร์ 27 ต.ค. 2566 @เทสโก้โลตัส สาขากระบี่ จันทร์ 30 ต.ค. 2566 @...

Continue reading