เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Cross-Border E-Commerce เรียนรู้การขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มจีน

Cross-Border E-Commerce เรียนรู้การขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มจีน . กิจกรรมอบรมวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต หัวข้ออบรม (ระยะเวลาและหัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) . 1.แนะนำการค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) สิทธิพิเศษต่าง ๆ สำหรับผู้ขายคนไทย 2.วิธีการเปิดร้านบนแพลตฟอร์มจีน สิ่งที่ร้านค้าต้องเตรียมพร้อมเพื่อเปิดร้านหรือลงขายสินค้า แนะนำกรณีศึกษา 3.ความสนใจในการซื้อสินค้าของชาวจีน โอกาสทำการค้าขายบนแพลตฟอร์มจีน วิธีทำการตลาด 4.กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น การตั้งราคา สินค้าต้องห้าม พิกัดภาษี 5.ถาม-ตอบ ประเด็นการค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดน . ภายในงาน แจกหนังสือคู่มือ Cross-Border E-Commerce กว่า 150 หน้า ฟรี! รับจำกัดจำนวน 25...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร ก้าโหรด ที่ได้รับรางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ในรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร ก้าโหรด สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัลระดับเกียรติคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ในรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2564 คัดเลือกโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้งานบล็อกเชนกับระบบรีวิวออนไลน์” (Blockchain-based Online Review System) อาจารย์ที่ปรึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ Page Views: 19

Continue reading

เชิญชวนนักศึกษา มาแชร์นวัตกรรมผ่านเวที “AIC INNO 2022 นวัตกรรมทางการ” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการเงิน

เชิญชวนนักศึกษา มาแชร์นวัตกรรมผ่านเวที "AIC INNO 2022 นวัตกรรมทางการ" เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการเงิน ______ ชิงรางวัลกว่า 150,000 บาท #รายละเอียดการสมัคร  เปิดรับสมัคร : 10 - 20 มิ.ย 65 ผ่าน : https://shorturl.asia/ONLzI  ส่งข้อเสนอตามแบบฟอร์ม : 20 มิ.ย - 5 ก.ค. 65  ประกาศผล 10 ทีม : 8 ก.ค 65  ออกแบบ/พัฒนานวัตกรรม : 12 ก.ค. - 3 ส.ค 65  กิจกรรมผ่าน Soclal Network : 5 -...

Continue reading

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ปีการศึกษา 2565

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดกรอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันที่มีแนวโน้ม คลี่คลายลง และตามข้อกำหนด เรื่องการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ให้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงประโยชน์ของทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดกรอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ดังนี้   1. มหาวิทยาลัยเปิดเรียนตามปกติ (onsite) กำหนดให้มีการสอนแบบผสมผสาน (hybrid learning) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การผสมผสานการเรียนออนไลน์กับการเรียนในชั้นเรียน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่นที่เน้นการสร้างทักษะ การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง และอื่นๆ ที่สามารถวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในรายวิชา โดยให้ วิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร พิจารณารูปแบบ/สัดส่วนของการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งแนว นโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (hybrid learning) และการสอนเชิงรุก (active learning)   2. การฝึกงาน...

Continue reading

ธนาคารกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งงานด้าน IT

ธนาคารกรุงเทพ ขอเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งงานด้าน IT โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4 และนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วซึ่งมีความสนใจในสายงานด้านการเงิน และมีความประสงค์ที่จะทำงานต่อยอดจากที่เรียนมาในด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีโอกาสในการสมัครงานกับธนาคารกรุงเทพ ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่ Programmer/Software developer Mobile developer Tester Data Scientist And other IT Position . ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่ 2 – 24 พฤษภาคม 2565   โอกาสสำหรับน้องๆจบใหม่ ที่อยากร่วมงานกับธนาคารชั้นนำและเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ เรียนเชิญน้องๆที่มีความสนใจงานตำแหน่ง IT  มาร่วมโปรแกรม “ TECH FAST-TRACK INTERVIEW” Virtual Event เป็นการสัมภาษณ์งานเพื่อคัดเลือกนักศึกษาจบใหม่เข้ามาร่วมทำงานเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ อาทิเช่น Web developer Mobile developer Tester Data Scientist And other IT Position ....

Continue reading

บริษัท กู๊ดวิวออฟเวิร์ค รับสมัครนักศึกษาจบใหม่

บริษัท กู๊ดวิวออฟเวิร์ค รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ตําแหน่ง Programmer จํานวน 2 ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   ติดต่อสอบถาม 094-6240184 (คุณวริยาภรณ์) หรือ Line: @goodwillofwork Page Views: 147

Continue reading

โครงการ Magic Hack 2022 จัดขึ้นวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 โดยบริษัท Magic Box Solutions Co., Ltd.

  Magic Hack คือโครงการที่จะมีการจัดขึ้นทุกปี จัดขึ้นโดย บริษัท แมจิก บ๊อกซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด (MBS) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำทางด้านดิจิตอล โซลูชั่นส์ ทาง MBS ตั้งเป้าที่จะรวบรวม บรรดาโปรแกรมเมอร์ นักคิด และ นักวางแผน เข้าร่วมแข่งขันในงานเพื่อช่วยกระตุ้นและขับเคลื่อนสังคมนักพัฒนาในประเทศไทยให้ทะลุขีดความสามารถ   "พวกเราทุกคนอยากให้ประเทศไทยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ดีขึ้นจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพของนักพัฒนาระบบ"     กำหนดการ MAGIC HACK 2022 รับสมัครผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 25 พฤษภาคม 2565 Hack day 3 - 5 มิถุนายน 2565  สามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ Link นี้ : https://forms.gle/ShKAbV4oCLXpt4Rk6   คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ สมาชิกภายในทีมไม่เกิน...

Continue reading

LINE MAN Wongnai Tech Fresh Graduate 2022

LINE MAN Wongnai Tech Fresh Graduate 2022 Begins with the right choice, Begins with LINE MAN Wongnai   โอกาสสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังมองหางานประจำสาย Software Engineer หลังเรียนจบและอยากทำงานในพื้นที่ใกล้จังหวัดบ้านเกิดตนเอง* ทั้ง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ หรือภาคกลาง   ที่ LINE MAN Wongnai เชื่อว่าความสามารถวัดกันได้ที่ผลงาน ทุกคนทำงานทำได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะ Remote Work, Workcation, Work from Anywhere ไม่จำกัดพื้นที่ “เงินเดือนและสวัสดิการพิจารณาตามความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน”    ตำแหน่งที่เปิดรับ  Software Engineer,...

Continue reading