ม.อ. ภูเก็ต จัดทุนกว่า 10 ล้านบาท ช่วย นศ. ผลกระทบ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และครอบครัวได้รับความเดือดร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่งช่วยเหลือ โดยจัดสรรทุนการศึกษารูปแบบต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 150 ล้านบาท ซึ่งจัดสรรให้ทุกๆ วิทยาเขต ซึ่งวิทยาเขตภูเก็ตได้รับทุน กว่า 10 ล้านบาท โดยแบ่งจัดสรรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด – 19 เป็น 3 ทุน คือ 1.ทุนทั่วไปและทุนอาหารกลางวัน 2.ทุนทำงานแลกเปลี่ยน (ชม.ละ 60 บาท) 3.ทุนหอพัก การดูแลนักศึกษาทั้งในเรื่องการศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นเป้าหมายหลักและให้ความสำคัญมาโดยตลอด ยิ่งในเวลาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ม.อ.ภูเก็ต จึงเร่งให้ความช่วยเหลือ โดยมอบทุนการศึกษารูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษาทั้งในภาคการศึกษาที่ 1 / 2563 และภาคการศึกษาที่ 2 /2563 รวมทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านบาท ที่ผ่านมานักศึกษากว่า 500 คน...

Continue reading

รับสมัคร ทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครทุน  ตั้งแต่บัดนี้ – 25 มกราคม 2564  ระเบียบทุนวิทยาลัย 2564 ปฎิทินรับสมัครทุน 2564 รอบที่ 1 ดาวโหลดไฟล์ [259.85 KB] ดาวโหลดไฟล์ [71.71 KB] Page Views: 2,885

Continue reading

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564     เพิ่มเติมรายชื่อ (04/11/2563)   Page Views: 394

Continue reading

TCAS64 รอบ Early Bird วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!

ใครชอบด้านคอมฯ พลาดไม่ได้ TCAS64 รอบ Early Bird วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!. . สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาไทย) สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ) . ใช้แค่ GPA รวม 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา** รับ ม. 6 และ ปวช. ทุกแผนการเรียน สมัครก่อน รู้ผลก่อน . เกณฑ์: ม.6 เกรดเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา >=2.25 หรือ ปวช.3 เกรดเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา >=2.75 **สำหรับน้อง ๆ...

Continue reading

กิจกรรม Introduction to Digital Engineering

  กิจกรรม Introduction to Digital Engineeringp        กิจกรรม Introduction to Digital Engineering ประกอบด้วยการบรรยาย การทำแบบทดสอบ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แนะนำวิศวกรรมดิจิทัล เทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิคการนำเสนอ องค์กรวิชาชีพทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิศวกรและความรับผิดชอบ   คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6   การสมัครและชำระค่าลงทะเบียน เปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 พฤศจิกายน 2563 ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีโอนเงิน 200 บาท/คน มาที่   ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี : 857-2-00562-3 ประเภท...

Continue reading

กิจกรรม CoC E-Camp

  กิจกรรม CoC E-Camp        กิจกรรมของค่าย E-Camp ประกอบด้วยการบรรยาย การทำกิจกรรมในห้องเรียน และการทดลองปฎิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ การต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำโครงงาน   คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6   การสมัครและชำระค่าลงทะเบียน เปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีโอนเงิน 700 บาท/คน มาที่   ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี : 857-2-00562-3 ประเภท : ออมทรัพย์ หลังจากโอนเงิน ให้ผู้เข้าแข่งขันถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วม...

Continue reading

กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment

  กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment   กิจกรรมอบรมความรู้ด้านนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและแข่งขันเกมจำลองธุรกิจ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และการวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.25   ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน เก็บค่าลงทะเบียนอบรม (อาหารกลางวันและอาหารว่าง) คนละ 300 บาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม   ช่องทางการสมัคร: https://bit.ly/3hKidh3 ประกาศรายชื่อ: https://bit.ly/2ZSWH3v หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 ตุลาคม 2563...

Continue reading

กิจกรรม CoC E-sport Challenge

  กิจกรรมคนกล้าท้าอีสปอร์ต CoC E-Sport Challenge   กิจกรรมแข่งขันอี-สปอร์ต ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ และการแข่งขันแบบทีม หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทีมละ 5 คน จำนวน 8 ทีม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.25 หากคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น จะไม่สามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมได้   ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน สามารถส่งผู้สมัครได้ทีมละ 5 คน ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน เก็บค่าลงทะเบียนอบรม (อาหารกลางวันและอาหารว่าง) คนละ 150 บาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด...

Continue reading

กิจกรรม CoC Startup Pitch 2020

  กิจกรรม CoC Startup Pitch 2020 ในปัจจุบันการนำเสนอโมเดลธุรกิจในรูปแบบการ Pitch กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาแนวคิด ทักษะการนำเสนองาน ทักษะการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับโมเดลทางธุรกิจ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในอนาคต ที่สนับสนุนวิถีความปกติใหม่ (New Normal) ดังนั้นวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จึงจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอการนำเสนอโมเดลธุรกิจในรูปแบบการ Pitch แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปได้ฟังแนวคิดการนำเทคโนโลยีและการวางแผนธุรกิจสร้างเป็นสตาร์ทอัพ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ โครงการได้มีการเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสตาร์ทอัพจากภายนอกมาเป็นผู้ตัดสินและให้ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพอีกด้วย   คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ทีมละ 3 คน ไม่เกิน 10 ทีม ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน สามารถส่งผู้สมัครได้ทีมละ 3 คนโดยแต่ละคนจะต้องมีตำแหน่งเฉพาะในทีม เช่น CEO, CTO, Marketting Manager แต่ละทีมนำเสนอไอเดียธุรกิจโดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 8 นาทีโดยมีเวลาการนำเสนอไม่เกิน 5 นาทีและมีช่วงตอบคำถามจากกรรมการ 3 นาที  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   Page Views: 304

Continue reading