CoC-PSU ร่วมกับงานสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “CoC Job Fair 2023″​

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ งานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรม “CoC Job Fair 2023” และ ณ ห้องฉายภาพยนต์ อาคาร 5 เพื่อเปิดโอกาสสถานประกอบการ แนะนำองค์กรและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีสถานประกอบการเข้าร่วมจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ Primo, NBTC, Lianudom, RDM Strategist, The KPI Plus, Proalpha Thailand, และ Weserve Platform ​ Page Views: 17

Continue reading

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์​ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Critical and Design Thinking”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐพงศ์​ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Critical and Design Thinking” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการบริการ และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะการบริการและการท่องเที่ยว​ Page Views: 2

Continue reading

CoC-PSU นำนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลเข้าร่วมงาน TECHSPO Digital Marketing Conference 2023 และทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล และอาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปี 4 เข้าร่วมงาน TECHSPO Digital Marketing Conference 2023 ณ Marina Bay Sands Convention Center ประเทศสิงคโปร์ โดยภายในงานดังกล่าว นักศึกษาได้เรียนรู้การตลาดดิจิทัล แพลตฟอร์มใหม่ทางธุรกิจ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ อีกทั้งนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการเดินทางและการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานที่สำคัญ ๆ เช่น วัดพระเขี้ยวแก้ว, Garden by the bay และ Marina Bay Sand เป็นต้น ​...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับงานสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต จัดเสวนาใน หัวข้อ “กว่าจะมีบริษัท 1,000 ล้าน ก็เจ๊งมาแล้ว 5 รอบ” โดย บริษัท พรีโม จำกัด

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ งานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกันจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เสวนาในหัวข้อ “กว่าจะมีบริษัท 1,000 ล้าน ก็เจ๊งมาแล้ว 5 รอบ” โดย คุณภาวินท์ สุทธพงษ์ CTO and Co-Founder of PRIMO บริษัท พรีโม จำกัด ณ ห้องฉายภาพยนต์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต​ Page Views: 4

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ Experiential Learning Program (ELP) ณ ประเทศฝรั่งเศส

นายนิคคี่ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และศิษย์เก่าโรงเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 35 คน ของประเทศไทย จากนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คนทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ Experiential Learning Program (ELP) ระหว่างวันที่ 6 -17 พฤศจิกายน 2566 ณ ECAM LaSalle Lyon ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับการสนับสนุนทุนแบบเต็มจำนวน ในปี 2023 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ Experiential Learning Program (ELP) เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น,...

Continue reading

CoC-PSU มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบทุนรางวัลนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 2,500 บาท ให้ นายนนทกร เจริญกิจ นักศึกษาสาขาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขัน “ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลีก 2023 หรือ TBL 2023” สังกัดทีม “PHUKET WAVES” โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันดังกล่าว และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ประเภททุนขาดแคลน จำนวนเงินทั้งสิ้น 23,500 บาท เพื่อลดภาระผู้ปกครอง และบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน โดยมีนักศึกษาสมัครและสัมภาษณ์ทุนจำนวน 36 คน ซึ่งได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน 27 คน Page Views: 39

Continue reading

CoC-PSU จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานรายวิชา Computer Ethics and Laws ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 6 และ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.มณีเนตร พวงมณี และ ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นอาจารย์ผู้สอน รายวิชา Computing Ethics and Laws นำนักศึกษาสาขาวิชาวิชาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 และสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลชั้นปีที่ 1 รวมจำนวน 64 คน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศาลจังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้ารับฟังความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ วิธีการพิจารณาคดีและขั้นตอนดำเนินการของศาลชั้นต้น รวมถึงเยี่ยมชมบริเวณห้องฝากขังของศาลจังหวัด ในการนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดย นายเลื่องศักดิ์ คงเดช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต...

Continue reading

นักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก “โครงการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 (New Gen Energy Research Showcase)”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก “โครงการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 (New Gen Energy Research Showcase)” . เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอโครงร่างวิจัยในโครงการ “การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 (New Gen Energy Research Showcase” ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเข้าร่วมการแข่งขันในชื่อทีม PSUCC (Blockchain Based Carbon Credit Platform) สมาชิกประกอบด้วย 1. นาย นิคคี่ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ 2....

Continue reading

บุคลากร CoC-PSU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาฝึกงานปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน และ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเล่าเรื่องด้วยสื่อวิดีโอดิจิทัลและการตัดต่อ” ในโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาฝึกงานปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง 6315 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต​ Page Views: 43

Continue reading

CoC-PSU ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากฝรั่งเศส​

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบของที่ระลึก CoC แก่กลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติจากประเทศฝรั่งเศส ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ The Universite De Pau Et Des Pays De L’ADOUR (UPPA) – FRANCE​ Page Views: 42

Continue reading