นักศึกษาจากโครงการ Super AI Engnieer Season 2 คว้ารางวัล Super AI Engineer

ผู้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์จากโครงการ Super AI Engineer Season 2 ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ของศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับรางวัล Super AI Engineer (เหรียญทองแดง) และ Super AI Developer  ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center หรือ AI-TASI) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดูแลผู้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ จากโครงการ Super AI Engineer Season 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 ราย โดยมี ดร.กาญจนา เหล่าเส็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ประกอบด้วย  1. นายธรรมรัตน์...

Continue reading

มาแล้ว ! “Next Gen CoC PSU Camp 2023” ค่ายสำหรับน้อง ๆ ม. 5-6 และสายอาชีพ ที่ชอบด้านคอมพิวเตอร์

โครงการ Next Gen CoC-PSU Camp 2023 ค่ายสำหรับน้อง ๆ ม. 5-6 และสายอาชีพ ที่ชอบด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 รับสมัคร สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.5 – ม.6 หรือ ปวช.2 – ปวช.3 ที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ ห้ามพลาด!  รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่ง ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อบรมฟรี ! มีอาหาร และขนม ฟรี จุก ๆ  ! กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น AI for Graphic...

Continue reading

AiiLAB CoC-PSU ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ (MOU) ร่วมกับ PKCD

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มวิจัยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Innovation Laboratory: AiiLAB) ทีมวิจัยสังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ หัวหน้าทีมวิจัย และ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต นักวิจัย พร้อมด้วย คุณนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมการสร้างงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ นวัตกรรม และผลักดันการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตามความต้องการทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต ให้เกิดประโยชน์สูงสุด AiiLAB, CoC-PSU signed a Research and Academic Memorandum of Understanding...

Continue reading

“CoC-PSU We Share” วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ส่งต่อโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้น้อง ๆ ในโรงเรียนในพื้นที่จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมส่งต่อโต๊ะคอมพิวเตอร์  จำนวน 100 ตัว ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมทราย โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี บ้านดอน โรงเรียนอ่าวน้ำบ่อ โรงเรียนบ้านแหลมพันวา และวิทยาลัยเทคนิคพังงา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และทีมเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ เข้าร่วมรับมอบบริจาคโต๊ะคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ด้วย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.computing.psu.ac.th หรือ Facebook page https://www.facebook.com/cocpsuphuket “CoC-PSU We...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับบริษัท Lotus’s จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร Retails Innovation Hackathon

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับบริษัท Lotus’s จัดโครงการ Retails Innovation Hackathon ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับหลักสูตร MOA ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2-4 ทุกสาขาวิชา ที่สนใจเข้าร่วม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจบทบาทไอทีในธุรกิจค้าปลีก เพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีม ภายใต้แรงกดดัน และ ทักษะการนำเสนองาน โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Lotus’s IT ที่มีประสบการณ์จริง   นอกเหนือจากนั้นทาง Lotus’s ยังรับบัณฑิตของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เข้าทำงานกับ Lotus’s IT กว่า 25 คนในปีนี้ CoC-PSU organizes Retails Innovation Hackathon in collaboration with Lotus’s The College of Computing,...

Continue reading

ผลงานเพลงของบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกในโครงการ Let the Music Heal แต่งเพลงให้โดนใจ สร้างรายได้ด้วย NFT 

นายพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ บุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ส่งผลงานเพลง “Electric sky Ghost” เข้าประกวดในโครงการ Let the Music Heal แต่งเพลงให้โดนใจ สร้างรายได้ด้วย NFT และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เป็นโครงการการประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ผ่านอุตสาหกรรมดนตรี และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเพลงในรูปแบบ NFT ที่มีความพิเศษเพียงชิ้นเดียวในโลก ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย 10 ผลงาน ที่ได้รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการ จะได้รับเงินสนับสนุนผลงานละ 20,000 บาท เพื่อนำมาพัฒนาชิ้นงานขั้นสุดท้ายก่อนวางจำหน่ายในรูปแบบ NFT Staff member of the College of Computing’s song entry...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมจัดงานสัมมนากลุ่มความร่วมมือของนักวิจัยในเอเชียภายใต้ชื่องาน The 1st Consortium of Asian Researchers on Computing  

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดงานสัมมนากลุ่มความร่วมมือของนักวิจัยในภูมิภาคเอเชียภายใต้ชื่องาน The 1st Consortium of Asian Researchers on Computing การสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานเพื่อการสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่สนใจงานวิจัยด้าน Computing และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) ระหว่างนักวิจัย สำหรับรูปแบบการจัดงานครั้งนี้มีการนำเสนอหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้าน Computing การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ซึ่งมีนักวิจัยและผู้สนใจร่วมงานนี้มากกว่า 40  คน โดยมีนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับเอเชียเข้าร่วมงาน อาทิ National University of Singapore และ University of Malaya CoC-PSU held The 1st Consortium of Asian Researchers on Computing, a...

Continue reading

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ CoC-PSU

ในช่วงระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัย ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลหมู่เกาะและชายฝั่งพื้นที่เกาะยาวน้อย, การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับถังขยะอัจฉริยะ และสำรวจพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารของเทศบาลตำบลกะรน, การเข้าศึกษาดูงานที่โรงเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังกระบวนการการจัดการขยะทั้งกระบวนการ ระบบรับขยะ ระบบคัดแยก ระบบกำจัดขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติก, และกิจกรรมทดสอบการเก็บขยะด้วยสกู๊ตเตอร์ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติของวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ ประเทศญี่ปุ่น ได้มีความร่วมมือกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย และกิจกรรมนักศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 Administration team, lecturers, and researchers from Musashino University, Japan discuss ideas on research and...

Continue reading

ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ได้รับเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรและการจัดการการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ในสาขาฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่าย

ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรและการจัดการการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในสาขาฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Dr. Jirawat Thaenthong was selected as the training assessor for the development of digital skills of government personnels in the field of hardware and computer networks Dr. Jirawat Thaenthong, lecturer of the College of Computing was selected as the training assessor for...

Continue reading

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร CoC-PSU ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 63

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563  และแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  College of Computing’s administration team and staff congratulate graduates of academic year 2020 at the commencement College of Computing’s administration team and staff attended Prince of Songkla University’s commencement for...

Continue reading