วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ AIS จัดกิจกรรม AIS E-Sport Realm of Valor Tournament 2023

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ AIS จัดกิจกรรม AIS E-Sport Realm of Valor Tournament 2023 ณ ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง ภูเก็ต โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดการแข่งขัน E-sport รวมเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท โดยทีมที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ทีม “Sunday” จาก วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 1. รพีวิช กูลหลัก 2. ศุทธนันท์ เพ็งจุล 3. ธีระพล หนูปลอด 4. อนันธวัตร วงษ์จันทร์ 5. พิสิทธิ์ สืบยี่สัน 6. อานนท์...

Continue reading

บุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา บุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย คุณพิชญะ บุญญานุวัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์, คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล” ให้แก่บุคลากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา​ Page Views: 4

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “AIS LINE Stickers Design Contest 2023”

AIS จัดกิจกรรม “AIS LINE Stickers Design Contest 2023” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมสร้างผลงาน แสดงฝีมือในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ ตรงใจวัยทีน พร้อมชิงเงินรางวัล 15,000 บาท และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะอยู่บน LINE Store เพื่อให้ดาวน์โหลดได้ด้วย AIS Points ผ่านแอป myAIS ทั้งนี้ ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 ผลงาน ประกอบด้วย 1. สติกเกอร์ไลน์ “อุ่นใจ x แมวยูน” โดย นายธีรวัฒน์ บุญสาร สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล 2. สติกเกอร์ไลน์ “อุ่นใจ x โรสฟาร์” โดย นางสาวนัสฟา เกปัน สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล 3. สติกเกอร์ไลน์ “อุ่นใจ x...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมจัดนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมจัดโครงการร่วมจัดนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา”ครั้งที่ 25 ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีโดยในโครงการดังกล่าวได้มีการแนะนำหลักสูตร และเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2567 นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมและสนใจในการศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ ​ Page Views: 3

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดีและกิจกรรมเด่น ผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบรางวัลเรียนดีและกิจกรรมเด่น พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. รางวัลผลการเรียนสูงสุดของชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละสาขาวิชาในชั้นปีที่ 3 GPA ไม่น้อยกว่า 3.50 จำนวน 4 คน . 1. นายธนกร ประสมกิจ – สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ 2. นายณัฐกรณ์ ลัดดากลม – สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 3. นายบุคอรี กาหลง – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล 4. นายกิตติพันธ์ สันเกาะ – สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล . 2. รางวัลเรียนดีเด่น...

Continue reading

ชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ชศมอ.) มอบทุน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ชศมอ.) นำโดย นายอับดลอาซีดร์ เบ็ญนุ้ย ประธาน ชศมอ. พร้อมด้วย นายมาฮามะเฟาซี มะโซ๊ะ ประธานกองทุนซากาต ชศมอ และกรรมการ เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อปลูกฝังและพัฒนาความคิดของเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ศีลธรรม จริยธรรม แนวทางการดำเนินชีวิตอันถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ มีนักศึกษาซึ่งผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา ประกอบด้วย 1 นายวินวิน วารีย์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 2 นางสาวฮาฟีซัน กูทา สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 Page Views:...

Continue reading

CoC-PSU เข้าร่วมเสวนาในงาน AI Consortium & 5D World Map System Asia-Europe Summer School ​

คณะผู้บริหารและนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “PSU Research Directions and Activities for Ocean Environment” ในงาน AI Consortium & 5D World Map System Asia-Europe Summer School ​ . ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์, ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ นายนิคคี่ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “PSU Research Directions and Activities for Ocean Environment” ในงาน AI...

Continue reading

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมงาน AI Thailand Forum 2023 และพิธีปิดโครงการ AI/Robotics for All

รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางเข้าร่วมงาน AI Thailand Forum 2023 และพิธีปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน (AI/Robotics for All) ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานดังกล่าว รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความต้องการแรงงานและกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้าน AI ของประเทศ” อีกด้วย Page Views: 12

Continue reading

CoC-PSU ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนจาก 7 โรงเรียนในเครือเทศบาลเมืองภูเก็ต และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 200 คน ​ Page Views: 4

Continue reading

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Artificial Intelligence in Daily Life for Youth Workshop เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันสำหรับวัยรุ่น”​

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็น วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Artificial Intelligence in Daily Life for Youth Workshop เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันสำหรับวัยรุ่น” ในโครงการเสริมสร้างความเป็นอัจฉริยะ ความสามารถพิเศษ และความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”​ Page Views: 19

Continue reading